Fag på hf

På fagenes sider linker vi til Uddannelsesguiden, hvor du kan læse om fagenes indhold, og til Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor du kan hente læreplaner m.m.

Bemærk: Der er indgået aftale om en reform af gymnasieuddannelserne. Vær derfor opmærksom på, at nedenstående formentlig ændres fra skoleåret 2017/2018. Vi opdaterer denne side, når aftalen er endeligt vedtaget.

Den netop indgåede aftale om en gymnasiereform peger blandt andet på ændrede optagelseskrav (fra 2019), et kortere grundforløb, færre studieretninger og et hf, der i højere grad er målrettet erhvervsakademi- og professionsuddannelserne. For mere information henviser vi til Uddannelsesguidens side om det nye gymnasium eller direkte til informationsmaterialet fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser.

Undervisningsbeskrivelser

På vores intranet Lectio kan du finde konkrete undervisningsbeskrivelser for alle fag – også uden login.

Vejledning:

  • Du vælger først det fag og derefter den klasse/det hold, du godt kunne tænke dig at se en undervisningsbeskrivelse for.
  • I menuen over holdets skema vælger du herefter punktet studieplan.
  • I den nye menu, der kommer frem, vælger du punktet undervisningsbeskrivelse.
  • N.B. Husk at sætte flueben i feltet:
    “Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb”.