Overbygning på VUC: Uni-linjen

Ønsker du at tage en lang videregående uddannelse på universitet, når du har afsluttet din hf her på Aalborghus, så kunne en halvårlig overbygning på VUC være noget for dig.

Hvad er en overbygning?

En overbygning på VUC tager et halvt år og strækker sig fra august til december. Som hf-dimittend her fra Aalborghus Gymnasium får du direkte adgang til overbygningen, og efter overbygningen har du mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse på universitetet.

To retninger

Overbygningen finder sted på VUC i Aalborg, som udbyder to forskellige retninger målrettet henholdsvis det humanistiske/samfundsvidenskabelige fakultet og det naturvidenskabelige fakultet:

Humanistisk/samfundsvidenskabelig overbygning:

 
engelsk A
tysk B*

* Fortsættersprog

Naturvidenskabelig overbygning:

 
matematik A
fysik B

Optagelse

Du kan søge om optagelse på overbygningsforløbet på VUC ved at tage kontakt til studievejledningen på VUC&hf Nordjylland i Aalborg. Allerede inden du har afsluttet din hf, har du mulighed for at blive tilmeldt overbygningen, men det er en forudsætning for endelig optagelse, at du består din samlede hf-eksamen.

Økonomi

Overbygningen er et gratis tilbud, og du har mulighed for at få SU under hele forløbet.

Kontakt

Har du spørgsmål til overbygningen er du altid velkommen til at kontakte studievejleder Helle Poulsen her på gymnasiet eller tage kontakt til VUC på tlf. 99 300 350 eller aalborghus@vucnordjylland.dk.