Optagelseskrav

For at blive optaget på stx eller hf skal du opfylde en række faglige kriterier. Vi hjælper dig gerne med spørgsmål om din ansøgning, og glæder os til at modtage den.

For at blive optaget på stx eller hf skal du være erklæret uddannelsesparat af din skole eller en kommunal UU-vejleder og have en udfyldt uddannelsesplan. Du skal leve op til en række faglige krav (se afsnittet nedenfor), og du skal kunne dokumentere dine kvalifikationer. Du skal naturligvis også huske at søge til tiden.

Som uddannelsesparat ansøger har du krav på en plads på et alment gymnasium (stx/hf) i regionen, men har ikke krav på at blive optaget på et bestemt gymnasium. Vi forventer dog, at de fleste elever vil blive optaget på det gymnasium, de har søgt.

Hvis du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat eller ikke opfylder de faglige krav til direkte optagelse, så har vi mulighed for at foretage en vurdering via en optagelsesprøve.

Faglige krav for stx

Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.

Dansk, engelsk og matematik:

Hvis du har taget 10. klasse, skal du have fulgt undervisningen og aflagt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej.

2. fremmedsprog (tysk eller fransk):

Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i et andet fremmedsprog end engelsk. Har du haft sprogfaget som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.

Faglige krav for hf

Du skal have afsluttet 9. eller 10. klassetrin i folkeskolen eller have haft anden undervisning på tilsvarende niveau. For at have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du have søgt rettidigt, have modtaget undervisning i andet fremmedsprog i 6.-9. klasse og have aflagt alle foreskrevne prøver i 9.-10. klasse.

Optagelse efter 9. klasse:

Hvis du går i 9. klasse (2017/18) og søger direkte optagelse på hf, skal du være vurderet uddannelsesparat med et fagligt niveau på  mindst 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer.

Optagelse efter 10. klasse:

Hvis du går i 10. klasse (2017/18) og søger direkte optagelse på hf, skal du være vurderet uddannelsesparat.