Optagelsesprøve / Uddannelsesparathedsvurdering

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat eller ikke opfylder de faglige krav til direkte optagelse, kan du i stedet komme til en optagelsesprøve.

Bemærk: Vær opmærksom på, at nedenstående ændres fra skoleåret 2019/2020. Vi opdaterer denne side løbende.

I 2018 afholder vi optagelsesprøver: dato og klokkeslet angives senere. Du skal være på skolens kontor 15 minutter før prøvens start.

Sådan foregår det nu

Hvis du er indstillet til uddannelsesparathedsvurdering/optagelsesprøve, så betyder det, at du skal til prøve på Aalborghus Gymnasium i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Vi udsender løbende indkaldelser til optagelsesprøver, så du vil altså modtage et brev med posten, hvis du er indstillet og skal møde op hos os.

  1. Prøven består af 4 x 20 minutters skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Altså 1 time og 20 minutters samlet prøve.
  2. I dansk og engelsk er der en kort tekst, du skal læse. Hertil er der nogle spørgsmål og grammatikøvelser, som skal løses. I matematik og fysik/kemi er der en række opgaver, du skal løse. Husk selv skriveredskaber, lineal og lommeregner.
  3. Den skriftlige prøve varer fra klokken 8:15-9:50.
  4. Herefter kommer du til en 10 minutters samtale med en uddannelsesleder/studievejleder.
    Vær opmærksom på at der kan opstå lidt ventetid.
  5. Rektor og uddannelsesleder/studievejleder vurderer din uddannelsesparathed ud fra den skriftlige prøve og den efterfølgende samtale.
  6. Du får besked om resultatet hurtigst muligt herefter.

Hvis du består optagelsesprøven, vil du blive optaget på gymnasiet. Alle uddannelsesparate ansøgere har krav på en plads på et alment gymnasium (stx/hf) i regionen. Man har ikke krav på at blive optaget på et bestemt gymnasium. Vi forventer dog, at de fleste elever vil blive optaget på det gymnasium, de har søgt.