En god studiestart

Vi ved, hvor vigtig en god studiestart er. Derfor har vi lavet et både spændende og sjovt program for dine første uger, hvor du kan blive tryg ved alt det nye, der skal ske i dit liv.

Skoleåret 18/19 starter onsdag den 15. august 2018.
1.g og 1.hf møder klokken 9:30. (Alle andre møder klokken 8:15).
Som ny elev skal du møde i skolens festsal. Salen ligger lige frem for dig, når du kommer ind i skolens forhal og er nem at finde.

Et hurtigt overblik:

Din første skoledag
Sådan forløber dagen
Du møder dine tutorer
Trygge rammer er vigtige for os

Din første uge
3-dages introuge giver dig ballast
Du møder dit lærerteam og din vejleder
IT-kursus og screening
Ugen afsluttes med folkedans

Introeftermiddag
Introtur med din klasse
Idrætsevent for din årgang
Introfest på skolen
Forældreaften

Første skoledag

Sådan forløber dagen

Når du på din første skoledag møder op i festsalen, vil du, sammen med alle de andre nye elever, blive budt velkommen af skolens rektor Torben Poulsen. Han vil fortælle om, hvad du kan forvente dig af dit studieliv som elev på Aalborghus Gymnasium og omvendt også, hvad der nu forventes af dig.

Herefter vil du få udleveret dit skema, og du vil møde dine klassetutorer, som er anden- eller tredjeårselever. De vil tage dig og din klasse med ud i et undervisningslokale, hvor de har forberedt nogle ryste-sammen opgaver til jer, og de vil blandt andet også vise jer rundt på skolen.

På den første dag vil der ofte være en halv undervisningsblok, så du kan blive introduceret til gymnasiets undervisningsform. Husk derfor gerne computer og/eller dit penalhus allerede på første dag.

Din første dag starter klokken 9:30 og slutter klokken 13:45, så den er ikke så lang. Opsat i et skema, kan din første dag eksempelvis se sådan ud:

Du møder dine tutorer

Som nævnt ovenfor møder du allerede på første dag dine klassetutorer. På Aalborghus mener vi, at vores elever er de bedste til at forklare om livet på skolen, og derfor har vi et korps af elevtutorer, der især i starten vil være en del af din hverdag på skolen.

Tiden med dine tutorer vil både på første dag og fremadrettet bestå af forskellige aktiviteter, teambuildingøvelser og informationsformidling, som de har forberedt på baggrund af en kreativ tutorkonference, som de har deltaget i på Aalborghus. De har naturligvis også tidligere selv gjort sig erfaringen med at starte som ny elev, og det trækker de også på, når de skal byde dig og din nye klasse velkommen.

Trygge rammer er vigtige for os

Vi ved, at nye elever kan have bekymringer omkring ældre elevers optagelsesritualer. Som Aalborghuser udviser man hensyn og respekt, og vi tillader ikke vandspåkastelse eller lignende ritualer. Når du ankommer, vil der desuden være lærere rundt om på skolen, så du kan føle, at din studiestart foregår i trygge rammer, og der altid er nogen, som du kan henvende dig til med eventuelle bekymringer, spørgsmål, o.lign.

Din første uge

3-dages introuge giver dig ballast

Når du starter onsdag morgen, er de tre første dage frem til weekenden sat af til at give dig en tryg studiestart, hvor du lærer skolen, kammeraterne og nogle af fagene at kende.

Vi har fastsat tre parametre, der vil være i fokus i din studiestart. For det første, at du bliver rystet godt sammen med dine nye klassekammerater og de andre elever på skolen. For det andet at du lærer at finde rundt på skolen og ved, hvor du skal henvende dig med spørgsmål. Og for det tredje at du hurtigt får taget hul på de nye faglige udfordringer, der venter dig.

Opsat i et skema, ser din tre-dages introuge eksempelvis sådan ud. (Skemaeksempel for den første dag kan ses ovenfor under sektionen om første skoledag):

Du møder dine teamlærere og din vejleder

I skemaet fremgår det, at du vil have en blok (undervisningstime), hvor du møder dine teamlærere. Hver klasse på Aalborghus har to teamlærere. Det er lærere, der underviser klassen ofte, som kommer til at kende klassen rigtig godt, og som fungerer som en slags klasselærere. De tager fx hånd om klassens trivsel og om planlægning af diverse klasseaktiviteter.

Ved samme lejlighed vil du også møde klassens vejleder. Ved studiestart får hver klasse tildelt en gymnasievejleder, som vil følge klassen i alle studieårene, og som har til opgave, at hjælpe alle i klassen med med at gennemføre uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Din vejleder vil i din studietid komme ud i klassen og informere om en lang række problemstillinger, muligheder og valg. Du har også altid mulighed for at aftale en tid med din vejleder, hvis du har brug for at snakke mere personligt om stort og småt i forbindelse med din uddannelse.

IT-kursus og screening

Alle klasser vil på skift enten i den første eller den efterfølgende uge få et IT-kursus, hvor de bliver introduceret til skolens kommunikationssystemer, så vi sikrer, at du kan se dit skema, dine lektier og kommunikere internt på skolen.

I den første eller de følgende  uger vil klasserne også løbende blive testet i deres læse- og skrivefærdigheder. Du kommer til at læse og skrive meget i gymnasiet, og vi screener derfor for at se, om du har brug for ekstra støtte til den del af din skolegang. Resultaterne er naturligvis fortrolige.

Ugen afsluttes med folkedans

På Aalborghus har vi en tradition for, at alle førsteårseleverne ved introugens udgang samles på vores sportsplads bag ved skolen og danser folkedans. Der er lagt tid ind til at øve dansen i klassen sammen med jeres idrætslærer i dagene op til den endelige opvisning. Vi har erfaring med, at folkedansen er en god måde at ryste klasserne sammen på, fordi det giver noget sjovt at arbejde henimod som klasse i løbet af ugen.

Introeftermiddag

https://www.facebook.com/aalborghus/videos/1837274196302719/

Efter den første uge, hvor du har lært din klasse bedre at kende, vil der være taget en eftermiddag ud af skemaet til en introdag, hvor hele jeres årgang skal rystes bedre sammen. I skal lave en masse spændende fælles aktiviteter, der er planlagt af vores intro-udvalg. I skal blandt andet lære at synge Aalborghus-sangen og forberede et fælles kampråb i klassen, som I skal bruge igen senere, når der er idrætsevent for jeres årgang.

Hvad dagen ellers byder på, må du vente at se. Tidligere har alle 1g’ere og 1hf’ere fx samarbejdede om at lave en mannequin challenge rundt på hele skolen eller om at lave en TIFO på sportspladsen med skolens logo:

Introtur med din klasse

I november kan du glæde dig til at komme på en faglig introtur med overnatning. Fælles for alle turene er, at det plejer at være en meget sammentømret klasse, der vender hjem fra disse ture, fordi de er fyldt med teambuilding og fælles oplevelser.

Turene er alkoholfrie, og der er altid minimum to lærere eller gymnasievejledere med tilknytning til din klasse med på turen. Der er en egenbetaling på 75 kroner for turen. Du vil få mere information om, hvad du og din klasse skal, når du er startet.

Idrætsevent for din årgang

I september er der idrætsevent for alle førsteårsklasser. På denne dag finder vi årgangens sejeste klasse indenfor en lang række discipliner. Sidste år lød programmet fx på dans, forhindringsløb, ultimate, floorball og 4-kamp. Det er en dag med masser af god stemning, sjov og ballade, og ikke mindst kampgejst – hvor alle klasser kæmper sammen og gør flittigt brug af det kampråb, de har fundet på til intro-eftermiddagen.

Introfest på skolen

I din første måned kan du se frem til en introfest på skolen, hvor vi fejrer ankomsten af alle nye Aalborghusere. Fordi det oftest er varmt i vejret til langt ud på aftenen, så foregår store dele af festen ofte i skolegården, men der vil også være en scene med dj’s og dansegulv i sportshallen. Festudvalget arrangerer traditionelt set altid introfesten som en farvefest, hvor 1.g og 1.hf fester i hvidt tøj, 2.g i blåt tøj og 3.g og 2.hf i sort tøj. Det ser flot ud skolegården og på dansegulvet.

Festerne på Aalborghus har en egenbetaling på mellem 60 og 120 kroner for indgangen, og du kan herefter købe drikkevarer i barerne. Til alle fester på Aalborghus bemandes barerne af lærere, og vi har eksterne vagter, der er med til at sikre, at alt forløber trygt og roligt.

Studieretningsvalg

For at kvalificere dit studieretningsvalg har vi samlet en vifte af tilbud, som gerne skulle hjælpe dig til at blive afklaret. I løbet af september-oktober har du en samtale med din gymnasievejleder, hvor I sammen forsøger at afklare dine ønsker til fremtiden og dermed også dit valg af studieretning. I samme periode deltager du i to studieretningsdage, hvor du får et indblik i, hvad man laver på de valgte retninger. Desuden inviterer vi dig og dine forældre til informationsaften om studieretningsvalget.  Du kan på aftenen høre om to studieretninger efter eget valg og tale med en uddannelsesleder.

Siden om studiestart er ment som et indblik for dig i, hvordan din studiestart er opbygget på Aalborghus Gymnasium, så du kan føle dig i trygge hænder. Vi sender løbende breve ud med specifik information omkring datoer, m.m.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål af nogen art omkring din studiestart. Vi glæder os til at tage imod dig.