Tidligere lærere

Engagerede lærere er en vigtig del af Aalborghus Gymnasiums livsværk og ånd, og derfor kan du her se en liste over tidligere lærere på skolen. Tak for indsatsen.

Af administrative årsager viser denne oversigt kun ansatte med minimum 1 års ansættelse, men vi sætter naturligvis pris på alle, der har bidraget hele eller dele af deres arbejdsliv til Aalborghus Gymnasium. Listen er administreret af tidligere vicerektor Flemming Hansen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du mere end velkommen til at sende ham en mail på FH@aalborghus.dk

A

Elsebeth Abildgaard
biologi | 1979-80
Line Dalsgaard Adolfsen
hi,en | 2015-16
Ole Ahlgren
fy,bi | 1977-88
Steen Albrechtsen
ma, fy | 1979-91
Annie Andersen
fy, ma | 1980-2015
Charlotte Andersen
sa, ps (udds.) | 2006-08
Henrik Lund Andersen
sa, id (udds.) | 2005-06
Jannie Holmegaard Andersen
bi | 2014-16
Laila Damgaard Andersen
da, ty | 2007-10
Tanja Vammen Andersen
ma, en | 2003-04
Torben Lüth Andersson
| bi | 1995-96 |
Thomas Antunes
mu | 2003-04
Pernille Asmussen
da, ps | 1996-97

B

Hans Peter Bak
bi, id | 1988-2014
Kirsten Elise Bak
da, bk | 1987-90
Helge Bechmann
re, hi | 1958-81
Mette Beck
ps | 1980-81
Else Holme Behnk
dr | 1995-96
Arne Bidstrup
re | 1972-73
Thyra Bjerreskov
re, en | 1981-2011
Inge-Lise Bjørnvig
mu | 1971-76, 78-79
Inger Kirstine Bladt
hi | 1993-96
Philipp Alexander Blau
hi, ty | 1989-2011
Ruth Damsgaard Bluhm
ke, fy | 1984-85 |
Gunhild Kindberg Boysen
fr | 1978-79
Elsebeth Brander, rektor
sa, ma | 1985-2006
Ole Brandt-Petersen
re | 1965-72
Mads Brincker
fy | 2011-13
Ole Brøcker
fy, ma | 1961-76
Søren Buhl
ma | 1969-70
Erik Busse
da, hi | 1971-2000
Christopher Buur
bi, id | 2007-09
Jonna Bystrup
id | 1967-2002
Jørgen Bødker
ke, fy, ma | 1959-64
Karsten Bøgh
ma | 1969-71
Jens S. Bønløkke
re | 1976-77
Marie-Louise Børresen
da, sp | 1986-87

C

Helle Caspersen
ty, bk | 1996-97
Dorte Arnfeldt Christensen
bi | 1990-91
Hans Jørn Christensen
da | 1972-95
Joen Kon Christensen
da, id | 2002-06
Kim Michael Christensen
en, re | 2012-13
Lone Christensen
da | 1970-71
Lilli Juhl Christoffersen
bi, sp | 1988-2016
Marie Bork Coltau
ps | 2010-11, 2012

D

Thomas Lind Danelund
sa, re | 2006-07
Simone Høgh
id | id
Gorm Dich
sa, hi (udds.) | 2007-09
Henning Ditlevsen
mu | 1990-91
Mads Dragsbæk
ge | 2007-08
Camilla Chelina Dybdal
ps | 2013-14

E

Jørgen Ebbesen
mu | 1968-69
Mette Ewald
da, mu | 1984-88

F

Karin Festersen
ty, re | 1988-89
Niels Fiil

ke, fy, ma | 1966-69
Janet Elisabeth Fjelster
en, bk | 1967-69
Stig Fjelster
da, en | 1960-69
Flemming Forsberg
fr, ol, it | 1974-77
Ingegerd Forsberg
en, mu | 1974-77
Helle Severinsen Frandsen
re, ol | 2007-08
Mette Fredberg
da, en | 1989-2013, 2014-15
Annette Frederiksen
en | 1991-93
Esben Frederiksen
ma, dat | 1988-2015
Annette Fryland
fr, id | 1977-81
Morten Frølund
ge | 2009-11
Alexandre E. R. Fuertes
sp, en | 2011-13

G

Hannes Gislason
fy, ke, ma | 1993-94
Morten Gjeddebæk
fy, ma | 1988-90, 92-93
Isabel Margrethe Gora
sa, ps | 2005-06
Esther Grænge
hd | 1961-67

H

Christian Hald
ge | 2007-09
Jørn Hald-Laursen
mu | 1992-2003
Inger Hall
da | 2002-03
Ute Susanne Hallmann
ty | 1992-93
Bodil Hanghøj
id | 1959-60
Gunnar Hanghøj
ma, fy, ke | 1958-87
Inge Hannah (Petersen)
da, fr | 1958-60
Birgitte Willum Hansen
ps | 1968-75
Carl Willum Hansen, rektor
da, en, mu | 1958-84
Else Hansen
fr | 1967-70
Flemming Hansen
ge | 1975-2014
Helle Spang Hansen
bi, id | 1980-84
Henning Bøtker Hansen
da | 1991-92
Kirsten Lykke Hansen
da, mu | 1976-2010
Kirsten Vibeke Hansen
id | 1962-63
Martin Hansen
ge, bi | 1961-63
Morten Hansen
id | 2014-15
Niels Ellekær Hansen
id | 2014-15
Ole Hansen
ps | 1974-75, 80-81
Ole Garsdal Hansen
sa, ma | 1983-86
Torben Hansgaard
hi, ge | 1976-2007
Wilfred Hastings
en | 1970-76, 80-81
Inger Hastrup
en | 1971-72
Bent Havn
hi, re | 1977-2010
Gerda Heilesen
da, ma, id | 1964-67
Niels Klaris Hellerup
hi, id | 1968-2006
David Henriksen
id | 2013-14
Søren Christian Hindsholm
la, ol, fy | 1990-2002
Nina Hobolth
bk | 1979-80
Morten Hoeck
en, da | 1996-2005
Ole Holm
re, da | 1985-86
Dorthe Holm-Petersen
bi, da | 2003-04
Thorkild Nørskov Husum
hi, re | 1971-2003
Arne Lorens Hyldahl
sa | 1993-94
Merete Høgsbro
en, ru | 1968-1999
Johan K. Højbjerg
ge, bi | 1962-95

Kirsten E. Galthen Hørby
ol, it, fr, bk, da | 1993-2018

Ole Høyer
fr, ty | 1964-68

I

Klaus Illum
ma | 1965-68, 69-70
Birgit Mørk Iversen
ge, sa | 1996-98

J

Marie B. Vilstrup Jacobsen
da, sp | 2011-12
Erik Winther Jakobsen
hi, ng | 1977-2017
Flemming Jansen
da | 1971-72
Mette Jellesen 
da, dr | 2010-2017
Kristoffer Ladefoged Jensen
biotek  | 2012-14
Annette Hørdahl Jensen
da, re |1988-89
Asger Dyhrmann Jensen
ge, sa | 1978-95
Bent Fenger Jensen
sa, da |1980-85
Edith Jensen
ty, mu | 1960-64
Ingelise Jensen
ma, fy | 1994-2003
Inger Marie Brun Jensen
re, bk | 1994-95
Jutta Abildgaard Jensen
da, fr | 1961-91
K. Gunnar Jensen
fr, ru, la, ol | 1959-91
Kjeld Einar Jensen
mu, ty | 1967-99
Knud Jensen
re | 1961-65
Maria Arrøe Jensen
ke | 2003-04
Marianne Gaunø Jensen
en, id | 1981-2011
Martin Hove Jensen
sa, hi | 1999-2004
Merete Jensen
da, fr | 1996-2007
Morten Bossen Jensen
sa, ma | 1993-94
Peter Jensen
fy, ma | 2009-11
Stina Hvirring Jensen
da | 2015-16
Lasse Riis Jensen
bi | 2015-17
Bodil Rokkedal Johansen
da | 2008-09
Inge Jonsen
ty, hi | 1959-95
Mai Hausgaard Josefsen
re, ol | 2012-14
Anne-Lise Juhl
en, ty, ru | 1966-68
Ulla Jydebjerg
ps | 1972-73
Anna Jørgensen
en, fr | 1981-2012
Inge Leth Jørgensen
sa, ps | 1973-2012
Karen Jørgensen
da | 1961-62
Knud Hede Jørgensen
sa | 1976-78
Poul Erik Jørgensen
ty, fr | 1965-2005
Thomas Jørgensen
re, da, ol | 1960-70

K

Jakob Ulrik Kahr
ps | 1997-98
Ulla Kaiser
ty, da | 1981-87
Lars Kalsen
fy | 1994-95
Morten Kaufmann
ps | 1976-77
Nils Kjar
ke, fy, ma |1960-65
Ida Kjeldsen
da, fr | 1959-61
Thyge Kjær
sa, id, eø | 1979-2012
Anders Kjær-Petersen
da, fi |1992-95
Bodil Faurschou Knudsen
da, en | 1966-71, 1973-2000
Flemming Knudsen
da, ps | 1994-2013
Jane Gravgaard Knudsen
ma, ps | 2005, 2007, 2008-11
Jørgen Kragh Knudsen
en, id | 1959-71, 1973-96
Knud Krogh Knudsen
ma, mu |1980-81
Inger Knudsen (Kark Nielsen)
en, fr | 1958-68
Amrei Bernadett Kortenbusch
da, ty | 1994-95
Allan Andreasen Kortnum
ge, hi | 2004-07
Karen Margrethe Kranz
ty, mu | 1992-2009(10)
Harald Krebs
mu | 1967-69
Axel Ove Kristensen
ma | 1976-2015
Erik Kristensen
la, ol | 2001-02
Flemming Ring Kristensen
en, ty, ru | 1968-81
Hans Helmer Kristensen
bi | 1976-77
Jacob Amstrup Kristensen
sa, hi | 2002-03
Jane Kristensen
da, ty, bk | 1991-2012
Heidi Kummerfelt
la, sp |1997-2001

L

Tammy Lain
en | 2010-12

Anne Marie Landbo 
en | 2017-18
Bjarne Lang
sa, hi, eø | 1995-2014
Henrik Hegelund Lange
fy, ma | 1964-67
Douglas F. T. Langley
id | 1995-96
Henrik Kalstrup Larsen
ma |1987-88
Ingeborg Larsen
fr, la |1965-84
Marianne Bangsø Larsen (Jensen)
ma, dl | 1996-97, 2005-09
Lissa Larsen (Sørensen)
ty, id |1958-66
Anders Larsen 
fy, dat  | 2015-16
Ebbe Lauridsen
mu | 1981-82
Suzie Lauritzen
en | 2010-11
Dorthe Kühnau Laursen (Hansen)
ke, bi | 1995-99
Lis Lei
la, ol | 1998-2006
Pia O. Baun Lind
fy, ma | 2009-11
Kristian Lindgreen
bi | 2015-16
Holger Lomholt
hi, sa |1970-71
Jørgen Lund
da, fr, ol |1958-65, 66-72
Søren Rasmussen Lunde
ge | 2009-11
Ivar Lyhne
ke, fy, ma | 1970-81, 1986-2001
Hanne Læssøe
en | 1996-2001

M

Eicher Madsen
da | 1970-71
Jens Anton Schou Madsen
hi, sa | 1988-92
Signe Torp Madsen
mu, da | 2009-12
Steen Ulrik Madsen
da | 2001-02
Thomas Lund Madsen
ma, fy | 2009-15

Eigil Andreas Marcussen
en, ty | 1985-2018
Povl Marstal
da, la, ol, fy | 1959-65
Kamma Martens
ge, bi | 1958-88
Ove Martens
ge, bi | 1959-77
Bjarne Otto Martin
mu, ma | 1990-91
Michael Melgaard
ma, fy |1994-95
Jens Paludan Melson
hi, sa, eø | 1993-2017
Aase Michelsen
da | 1972-73
Birgitte Nordentoft Mikkelsen
ke, ma (udds.) | 2007-08
Lone Gosvig Milling
ty, hi | 1990-91
Erik Molbo
ke, fy, ma | 1958-72
Hanne Mortensen
fr |1989-95
Keld Risgaard Mortensen 
mu | 1980-82
Tom Mowinkel
fy, ma | 1975-2003
Anders Munk-Nielsen
ge, bi | 1966-2002
Karin Munk
da, id | 1993-2016
Christian Frank Müller

id | 2010-12
Erik Møldrup
en, mu | 1977-2010
Dorrit Færk Møller
da | 1992-94
Gitta Melina Møller
id | 2008-10
Lars Algreen Møller
ps | 1970-72
Steen Michael Møller-Larsen
fy, ma |1987-2015

N

Vivian Nedergaard (Brodthagen)
ty, fi | 1995-2006
Rebekka Neergaard
ke | 2010-2016
Claus Nelson
da, mu | 1982-87
Anne-Mie Nielsen
en, re | 1988-89
Anette Irene Nielsen
fr, ty |1988-2015
Birgitte Manø Nielsen
ge | 2011-14
Gerda Lund Nielsen
id | 1968-77
Hanne Reinholt Nielsen
da, sa | 1995-96
Hans Frede Nielsen
en | 1971-72
Holger Nielsen
fy, ma | 1978-79
Jørgen Damgård Nielsen
ma | 1977-2013
Kaj Nielsen
ps | 1979-80
Kirsten Nielsen
fr, id, it | 1979-2013
Leif John Nielsen
fy, ma | 1967-2007
Lene Hornbæk Nielsen
en | 1972-2005
N. Jørn Kræmmer Nielsen
ke, fy, ma | 1968-79
Peter Høtbjerg Nielsen
bi, sa | 2002-04
Peter Normann Nielsen
hi, sa | 2012-15
Poul Andreas Nielsen
fy, ma | 1970-2014
Puk Elstrøm Nielsen
hi, da (udds.) | 2003-05
Stine Ersted Nielsen
en, ma (udds.) | 2003-05
Susanne Munk Nielsen
bi, ke | 2002-2010, 2012-2017
Torkild Sten Nielsen
da, sa | 1974-79
Vita Rud Nielsen
sa, dr | 2000-05
Christian Gade Nissen
da, bk | 1978-91
Annelise Nordholt
re | 1973-76
Jesper Nødgaard
da, re | 1988-94
Marie Nørgaard 
re, da | 2012-17

O

Stig Ohrt
ke, fy | 1961-74
René Årup Olsen
id | 2012-13
Karen Margrethe Ottosen
da, bk | 1977-2012
Mette Gerding Ovesen
da | 2012-14

P

Marie Louise Toft Palsgaard

 | 2017-18

Alice Bonde Pedersen
en, re | 1981-85
Anne-Lise Schou Pedersen
hi, bk | 1991-94
Allan Norré Pedersen
sa, hi | 2016-17
Jan Pedersen
ma, fy | 1991-92
Jesper Falsig Pedersen
en, fr | 1961-73
Johannes Chr. Pedersen
bi, id | 1981-2014

Kim Pedersen
ma, fy, ke | 2004-2018
Uffe Pedersen
ma | 2003-04
Lars Persson
en, la, ol | 1977, 1978-98
René Petersen
fy | 2010-14
Vibeke Petersen
ke, fy, ma | 1969-70
Preben K. Phillipson
da, id | 2005-12
Preben Emil Plith
ke, fy | 1983-84
Janina Poremska-Nowakowska
N/A | 2007-08
Rasmus Prehn
sa | 2008-14

(Q), R

Inge Stenner Rasmussen
da, ty | 1996-2001
Thorkild Heilskov Rasmussen
mu | 1979-80

Lasse Riis
| 2017-18
Poul Ring
en | 1967-69
Inge Lise Roar (Melbye)
id | 1960-62, 66-68
Christian Roesdahl
fy, ma, dt | 1974-2006
Børge Roesen
re | 1961-76
Birthe Rosenfeldt
da, dr | 1991-92, 98, 2005-06
Henrik Rosenkjold
ge | 2011-14
Peter A. Rousing
en, id | 1958-80
Birgit Rubak
ty | 1971-72

S

Grete Saxtorff
ma, dt | 1967-2003
Kaj Saxtorff
fy | 1968-69
Henrik A.H. Schiøtz
da, mu | 1962-68,69-77
Torben Keller Schmidt
en, hi | 1986-91
Benthe Schou
ke, bi | 1986-2016
Birthe Schou
fy | 1990-91
Lise Lotte Schou
da, hi | 2008-14
Henrik P. Seedorff
da, la, ol, hi | 1967-84
Morten Tipsmark Sigaard
id | 2011-13
Peter Chrstian Simonsen
en, bk | 1980-2006
Harald Skovgaard-Petersen
hi, sa, ol | 1963-99
Rita Sparle
da, re | 1975-94
Hother Stegmann
la, hi | 1961-68
Sten Stenbæk
en, la | 1977-78
Lilly Staal
da, fr | 1968-93
Jens Winther Sørensen
ps | 1975-79
Morten Bruun Sørensen
ke, bi | 2004-05
Niels Erik Sørensen
ke | 1973-2003

T

Finn Thomassen
da, fr, ol | 1965-78
Charlotte Thomsen
it | 2014-15
Niels Bækgaard Thomsen
re | 1967-71
Johan Thorensdahl
bk | 1995-96
Elisabeth Thorsen
da, ol | 1971-73
Martin Hermansen Thorsøe
ge | 2007-08
Gunnar Thaarup
ke, fy | 1986-98

U, V, W

Merethe Laustsen Urth
hi, en | 2011-12
Kasper Vesteraa
fy, fi | 2014-2017
Vibeke Volf
ma, dt | 1976-94
Lisbeth Manley Vorsaa
eng, kom | 2010-2017
Stig Wandel
da, fr | 1970-76
Annemette Westh
da, dr | 1995-2000
Jørgen Wilhelmsen
bi | 2008-09
Mogens Winther-Rasmussen
da, fr | 1973-2011
Carlo Wognsen
bk | 1964-78
Hans Erik Work
en, ty, la | 1958-65
Charlotte Wøhlk
ru | 1994-95

Ø

Annie Tindahl Østergaard
ng | 2011-2017