Udvalg

En række udvalg arbejder dedikeret med særlige interesseområder. De fleste udvalg opererer enten direkte under eller med repræsentation fra Pædagogisk Råd. 

Om udvalgenes arbejde

Det tilstræbes, at hver enkelt underviser sidder i minimum ét udvalg i løbet af to undervisningsår. Udvalg under eller med repræsentation fra Pædagogisk Råd (PR) mødes løbende efter aftale og behov i det enkelte udvalg.

Hvis du vil i kontakt med et udvalg, så ring gerne til administrationen på telefon 96 31 66 00 eller skriv og forhør dig på: post@aalborghus.dk

Pædagogisk Råd (PR)

PR består af gymnasiets lærere, uddannelsesledere, vicerektor og rektor. Pædagogisk råd er rådgivende for gymnasiets ledelse og er samtidigt forum for den pædagogiske debat og udvikling på gymnasiet. Der afholdes normaltvist møder i Pædagogisk Råd (PR-møder) 4 gange årligt.

Udvalg under PR

Biblioteksudvalg
Bygningsudvalg
IT-udvalg
Internationalt udvalg
Introduktionsudvalg
Kunstudvalg
Læremiddeludvalg
Pengefordelingsudvalg
Åbent Gymnasium
Sundhedsudvalg

Udvalg/Bestyrelser med repræsentation fra PR

Personaleforening
Fællesudvalg
Samarbejdsudvalg / MIO
Skolens bestyrelse
Aalborghus Gymnasiums Venner

Øvrige udvalg

Gavekasse