Vi gør hinanden bedre

I forlængelse af vores værdier og mål ønsker vi et rummeligt gymnasium, hvor "vi gør hinanden bedre" i et mangfoldigt fællesskab.

Skolens DNA

Da Aalborghus Gymnasium blev grundlagt, var det rektor Carl Willum Hansens vision for gymnasiet, at der skulle være plads til alle. I sin åbningstale i 1958 formulerede han dette ønske således:

“Ind ad skolens døre begynder muldens sønner og døtre så sagtelig at skride, og med en for markvandrere karakteristisk gangart søger de mod deres klasseværelser, hvor de møder deres kammerater fra byen – embedsmandssønnens, kontormandens datter, storkøbmandens og den småhandlendes børn, den arrogante akademikerpige og asfaltens cowboys – alle findes, og alle er lige velkomne i vor skole, når bare de har evnerne – og sindet.”

I dag værner vi stadig om disse ord, som er blevet kernen i vores identitet: Vi har mangfoldighed i blodet. Her kan alle komme og være, som de er, så længe de ønsker at lære og at blive bedre. Vi har nemlig høje ambitioner for alle elever, uanset baggrund.

Med rodfæste i vores værdier ønsker vi med sloganet “vi gør hinanden bedre” at signalere, at mangfoldighed netop er vores grundstamme. Vi kan alle lære noget af hinanden, vi har alle noget at byde på, og vi bliver bedre i fællesskab, når vi samarbejder og lærer af hinanden.

Visioner

  • Vi vil være et godt sted at lære, og et godt sted at være.
  • Vi vil have fag på toppen.
  • Vi vil stå for åbenhed, gensidig respekt, pædagogisk og faglig udvikling.
  • Vi vil have udsyn mod verden, lokalt såvel som nationalt og globalt.
  • Vi vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Vi vil mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Vi vil styrke tilliden til uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.