Efteruddannelse

Med vores efteruddannelsespolitik ønsker vi at sikre, at alle medarbejdere får mulighed for at vedligeholde og videreudvikle deres kvalifikationer.

 

Indhold

1. Mål for efteruddannelse

 

2. Efteruddannelse for TAP-personalet

 

3. Efteruddannelse for lærerpersonalet

 

4. Øvrig kompetenceudvikling

 

5. Generelle retningslinjer for tildeling af midlerne (lærere)

1. Mål for efteruddannelse

Skolens officielle mål med efteruddannelse er at sikre, at alle medarbejdere får mulighed for at vedligeholde og videreudvikle deres kvalifikationer gennem efteruddannelse og kompetenceudvikling. Dette mål sikres bl.a. på baggrund af MUS, som gennemføres løbende for alle medarbejdere, og bl.a. på baggrund af skolens aktuelle indsatsområder og overordnede vision, mål og strategi. Midlerne forhandles mellem rektor og de forskellige personalegruppers TR og fordeles af rektor.

2.Efteruddannelse for TAP-personalet

 • Rengøring: bl.a. løbende uddannelse i relevante rengøringsmidler og miljøkrav.
 • Kontorpersonale: bl.a. løbende udvikling af IT-kompetencer.
 • Teknisk servicepersonale: bl.a. løbende teknisk oplæring.
 • For alle grupper: deltagelse i de relevante fælles medarbejderkurser.

3. Efteruddannelse for lærerpersonalet

Pædagogiske og faglige kvalifikationer:

 • Både almene og mere fagdidaktiske
 • I alle lærerens fag

Den samlede efteruddannelse vil være en vekselvirkning mellem fælles kurser for hele lærergruppen/medarbejdergruppen, interne faggruppekurser og individuel deltagelse i kurser.

4. Øvrig kompetenceudvikling

Udvikling inden for f.eks. vejledning, IT, kommunikation, sikkerhed mm.

Se også skolens kompetenceudviklingsplan.

5. Generelle retningslinier for tildeling af midlerne (lærere)

 • Der afsættes et beløb til fælles kurser
 • Der afsættes et beløb til interne kurser i faggrupperne
 • Der afsættes et beløb til eksterne individuelle kurser
 • De korte og længerevarende indenlandske kurser bevilges normalt, efterhånden som medarbejdernes ønsker bliver indgivet.
 • Hvis de samlede ansøgninger overskrider budgettet, må udvalget gå ind og skære ned. Der skal her tages hensyn til faglig spredning, samt hvad den enkelte kollega har fået tildelt til efteruddannelse gennem de seneste år.

Dyre lange kurser i udlandet har lavest prioritet. Det tilstræbes dog, at der bevilges et tilskud til dem, der ønsker et kursus i udlandet.

En gang om året indkaldes ønsker/ansøgninger til den interne efteruddannelse for faggrupperne. Ansøgningsfristen er i november for efterfølgende kalenderår (se årsplan). Andre ansøgninger sendes og behandles løbende. For PR: Efteruddannelsesudvalget bestående af tre lærere, økonomichefen og en uddannelsesleder gennemgår ønskerne og udarbejder en indstilling til rektor.

Revideret den 5. marts 2013 / MIO