Undervisningsmiljø

For at bevare en god skole med et godt undervisningsmiljø evaluerer vi bl.a. løbende på vores elevers trivsel og på arbejdsmiljøet for vores ansatte.

Undersøgelse af elevtrivsel

Vores elevers trivsel er vigtig for os, og i samarbejde med Ennova foretager vi hvert andet år en større undersøgelse af trivslen blandt eleverne og laver forbedringer ud fra resultaterne. Eleverne udfylder et omfattende spørgeskema, og Ennova udarbejder en rapport på baggrund af besvarelserne. Rapporten er både på skole- og klasseniveau, hvilket sikrer et bredt nuanceret grundlag for os i vores fremadrettede arbejde med at sikre og forbedre elevtrivslen.

På baggrund af rapporten i 2014 har vi bl.a. indrettet flere arbejdsområder til eleverne, skiftet en del af vores møblement samt forbedret kantinen. Vi har også sat yderligere fokus på elevdemokratiet, bl.a. via indførsel af en elevrådsdag. Vi arbejder p.t. på at planlægge indsatserne på baggrund af rapporten for 2016.

Undersøgelse af arbejdsmiljø

Mindst hvert tredje år gennemfører vi i samarbejde med Ennova en undersøgelse af medarbejdertilfredshed og en arbejdspladsvurdering (APV) for alle personalegrupper, og Ennova udarbejder to rapporter på baggrund af besvarelserne.

Den efterfølgende opfølgning foregår i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, så der kan reageres hurtigt og konstruktivt på eventuelle problemområder. Netop et godt internt samarbejde, vurderer vi, er vigtigt for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle, og undersøgelserne giver et godt grundlag for, at det sker.

Arbejdsmiljøudvalget sikrer på baggrund af undersøgelserne, interne henvendelser og opsøgende arbejde, at der foregår en løbende indsats på området. Alle politikker, der har indflydelse på skolens arbejdsmiljø, evalueres og justeres for eksempel løbende på baggrund af vores arbejdsmiljøudvalgs anbefalinger.