Fag på stx

 

På fagenes sider linker vi til Uddannelsesguiden, hvor du som elev kan læse om fagenes indhold, og til UVM's hjemmeside, hvor du som lærer kan hente læreplaner m.m.

Bemærk: Der er indgået aftale om en reform af gymnasieuddannelserne. Vi opdaterer denne side med nyt indhold, når aftalen er endeligt vedtaget.

Den netop indgåede aftale om en gymnasiereform peger blandt andet på ændrede optagelseskrav (fra 2019), et kortere grundforløb, færre studieretninger og et hf, der i højere grad er målrettet erhvervsakademi- og professionsuddannelserne. For mere information henviser vi til Uddannelsesguidens side om det nye gymnasium eller direkte til informationsmaterialet fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser.

Undervisningsbeskrivelser

På vores intranet Lectio kan du finde konkrete undervisningsbeskrivelser for alle fag – også uden login.

Vejledning:

  • Du vælger først det fag og derefter den klasse/det hold, du godt kunne tænke dig at se en undervisningsbeskrivelse for.
  • I menuen over holdets skema vælger du herefter punktet studieplan.
  • I den nye menu, der kommer frem, vælger du punktet undervisningsbeskrivelse.
  • N.B. Husk at sætte flueben i feltet:
    “Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb”.