Hvad er stx?

Stx er den klassiske studentereksamen, der tager 3 år. Uddannelsen giver dig en bred vifte af viden og kompetencer - og ikke mindst en rød studenterhue.

Bemærk: Der er indgået aftale om en reform af gymnasieuddannelserne. Vi opdaterer denne side med nyt indhold, når aftalen er endeligt vedtaget.

Den netop indgåede aftale om en gymnasiereform peger blandt andet på ændrede optagelseskrav (fra 2019), et kortere grundforløb, færre studieretninger og et hf, der i højere grad er målrettet erhvervsakademi- og professionsuddannelserne. For mere information henviser vi til Uddannelsesguidens side om det nye gymnasium eller direkte til informationsmaterialet fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser.