S. 10: Musik/sprog

musik A

engelsk A

Lær studieretning 10 bedre at kende:

Hvad er det fede ved studieretning 10?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Og hvad kan du blive? Læs med og bliv klogere på studieretning 10.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du også en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog, m.m. Få overblik over alle dine fag og valgmuligheder i studieretning 10:

1. Du skal have en række obligatoriske fag
2. Du skal vælge et andet fremmedsprog
3. Du skal vælge et kunstnerisk fag
4. Du skal vælge en række valgfag

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 10. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvad er det fede ved studieretning 10?

Vi har samlet svarene på de hyppigst stillede spørgsmål, vi får, om studieretninger. Her kan du dykke ned i svarene og finde ud af, om denne retning er lige noget for dig.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

”Some people have lives; some people have music.”
– John Green, Will Grayson

Du skal vælge denne studieretning, hvis du – med John Greens ord – ”har musik”. Du vil gerne udforske musikkens delementer, udtrykke dig igennem musik og sang, og undersøge hvordan og hvorfor musik er blevet spillet igennem tiden.

I samarbejde med engelsk A vil du tilegne dig redskaberne til at afkode, hvordan musikken underbygger budskabet i en sangtekst. Desuden vil du opleve, hvordan sproglig kompetence giver øget indsigt i de engelsksprogede kulturer og deres litteratur.

Skab dit eget soundtrack ved at kombinere performance med sprog, og teoretisk tankegang med analyse.

N.B. Det er ikke en forudsætning, at du kan spille eller synge i forvejen. Du vil få musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker langt over faget.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Har du tænkt over, hvorfor Soul-musikken blev borgerrettighedsbevægelsens soundtrack? Eller hvorfor punk-musikken lyder, som den gør?

Vidste du, at refrænet “Now is the time”, som Martin Luther King, Jr., benyttet sig af sin berømte 1963-tale ved Lincoln Memorial i Washington, deler navn med et bebop-nummer af Charlie Parker fra 1945?

Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor teksten til Händels Messias er på engelsk? Eller hvad der skabte grobundet for the British Invasion i 1960’ernes USA? Og hvem vandt egentlig krigen mellem Oasis og Blur i 1990’ernes UK?

På studieretning 10 vil du arbejde med at finde svarene på disse og mange andre spørgsmål af samme slags – og samtidig spille en masse fed musik.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

“Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent.”
– Victor Hugo

I musik lærer du at sætte ord på dét, du oplever når du spiller og lytter til musik fra forskellige genrer og historiske perioder. Faget har både en teoretisk/historisk dimension og en praktisk dimension. Du lærer at udtrykke dig igennem musik og om musik.

Igennem – ved først og fremmest at indgå i sammenspilssituationer, hvor holdet synger, spiller og skaber musik – sammen. Både igennem sang, hvor du indøver basal sangteknik, og igennem instrumenterne, hvor du oparbejder et grundlæggende kendskab til at spille på guitar, bas, trommer og keyboard. Musik A er kernen i skolens musikliv, så dit hold vil være en fast del af de optrædende ved fx juleafslutningen, musicals og forårskoncerten.

Om – ved at gå i dybden med musiklære og teori, for at du kan lære at analysere og diskutere musik og tale om, hvilken rolle den spiller i historien og det omgivende samfund.

Engelsk er det vigtigste internationale sprog. På A-niveau videreudvikler du din evne til præcis mundtlig og skriftlig formulering og formidling på engelsk: ”putting things into words.” On top of that får du et grundigt kendskab til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i England, USA og andre engelsksprogede områder bl.a. gennem læsning af skønlitteratur og anvendelse af elektroniske medier. Aktuelle problemstillinger fra verdens brandpunkter tages også op i faget, så du kommer også til at beskæftige dig med sager, der ikke må forblive uhørt og uberørt, for at parafrasere Victor Hugo.

Musik og engelsk kan spille sammen i tematisk arbejde omkring emner såsom storbyen, ungdomskulturen og kulturel identitet.

Hvad kan du blive med denne studieretning?

Studieretning 10 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre inden for sprog, kommunikation eller naturligvis musik. Det kan fx være, du drømmer om at blive musiker, lydtekniker, lærer eller kommunikationsmedarbejder.

Du kan helt konkret teste, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 10 i sektionen “Hvad får du adgang til?“, hvor du guides i brugen af Uddannelsesguidens Adgangskort.

Hvilke fag skal du have?

For at gøre det let for dig, giver vi dig her en konkret oversigt: først over de obligatoriske fag og derefter over alle dine valgmuligheder i studieretning 10.

Du skal have en række obligatoriske fag og niveauer:

Obligatoriske fag er en gruppe fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer.

I denne studieretning skal du derfor udover dine studieretningsfag musik A og engelsk A have disse fag på de anførte niveauer:

dansk A
historie A
matematik B
idræt C

oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C

* biologi C
* fysik C
* kemi C, naturgeografi C eller informatik C

Du skal vælge hvilket af disse naturvidenskabelige fag, du vil hæve til B-niveau.

Du skal vælge et andet fremmedsprog:

I alle studieretninger skal du have et sprogfag (udover engelsk, som er obligatorisk). Vi udbyder:

fransk begynder A
fransk fortsætter B
italiensk A
spansk A
tysk fortsætter B

Du skal vælge et kunstnerisk fag:

I alle studieretninger skal du have et kunstnerisk fag. Vi udbyder:

billedkunst C
dramatik C
mediefag C
musik C

Vigtigt! Hvis du efter grundforløbet vælger studieretning 10 med musik som studieretningsfag, så ændrer dette dine valgmuligheder. Har du i grundforløbet valgt et andet kunstnerisk fag end musik (som fx billedkunst), skifter du automatisk til musik, når studieretningsforløbet begynder.

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning.

Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag.

Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau:

biologi
fransk begynder

fransk fortsætter
fysik
italiensk begynder
kemi
matematik
samfundsfag
spansk begynder
tysk fortsætter

Valgfag på B-niveau:

billedkunst
biologi
dramatik

filosofi
fransk fortsætter
fysik
idræt

informatik
kemi
matematik
naturgeografi

psykologi
religion
samfundsfag
tysk fortsætter

Valgfag på C-niveau:

astronomi
billedkunst
dramatik
erhvervsøkonomi
filosofi
informatik
kemi
latin

mediefag
psykologi

Hvad får du adgang til med studieretning 10?

På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 10 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

Vigtigt! Vejledning til Adgangskortet

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog fag valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet.

OBS! Kortet er udfyldt uden valg af valgfag, da vi afventer vedtagelsen af en ny gymnasielov ifht. antal og niveauer. Tilføjelsen af dine valgfag vil naturligvis åbne op for adgang til endnu flere videregående uddannelser.    

Hvis du er i tvivl om, hvilke muligheder du har for valg af fag/valgfag og niveauer i din studieretning, kan du se guiden ovenfor under overskriften “Hvilke fag skal du ellers have?“. Du vil også i grundforløbet, inden du vælger studieretning, få konkret vejledning om, hvad de forskellige studieretninger er adgangsgivende til.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 10 giver dig adgang til drømmestudiet.