S. 11: Musik/matematik

musik A

matematik A

Lær studieretning 11 bedre at kende:

Hvad er det fede ved studieretning 11?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Og hvad kan du blive? Læs med og bliv klogere på studieretning 11.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du også en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog, m.m. Få overblik over alle dine fag og valgmuligheder i studieretning 11:

1. Du skal have en række obligatoriske fag
2. Du skal vælge et andet fremmedsprog
3. Du skal vælge et kunstnerisk fag
4. Du skal vælge en række valgfag

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 11. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvad er det fede ved studieretning 11?

Vi har samlet svarene på de hyppigst stillede spørgsmål, vi får, om studieretninger. Her kan du dykke ned i svarene og finde ud af, om denne retning er lige noget for dig.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

“Hvis ikke jeg var blevet fysiker, var jeg nok blevet musiker. Jeg tænker ganske ofte i musik. Jeg udlever mine dagdrømme gennem musik. Jeg anskuer mit liv gennem musik.”
– Albert Einstein

Du skal vælge denne studieretning, hvis du gerne vil dykke ned i tallene i, omkring og bag musikken. Du er kreativ, og har lyst til at skabe, synge og spille musik sammen med andre unge mennesker, men også analytisk, og er motiveret til dykke ned i detaljerne i den musik, du hører.

Du vil gerne ”regne den ud” – fx afkode, hvorfor musik i en bestemt taktart har en bestemt ”feeling”. Eller afdække, hvilke strukturer i musik giver os lyst til at synge og spille musik. Du vil gerne afgør, om man kan skabe god musik ud fra matematiske principper – om man rent faktisk kan sætte et musikalsk hit på formel.

I denne studieretning arbejder du både teoretisk og praktisk med musikken, og du vil få rig mulighed for at synge, spille og optræde. På det teoretiske plan giver samarbejdet med matematik på A-niveau dig mulighed for at opnå en dybere forståelse af musikteori og -analyse. Det er nemmere at forstå musikkens nodesprog med en matematisk forståelse, og man kan lave of fortolke mange spændende beregninger på toner, klang og lydbølger. På studieretningen med musik og matematik får du en dyb forståelse for, hvordan og hvorfor musik påvirker os, som den gør.

Hvis du vil lære at sætte finger på og selv skabe tallenes musik – kombinere performance med tal, og teoretisk tankegang med analyse – ”tæller det for” studieretning 11.

N.B. Det er ikke en forudsætning, at du kan spille eller synge i forvejen. Du vil få musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker langt over faget.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Har du tænkt over, hvordan man får et symfoniorkester på ca. 100 instrumentalister til at følges ad? Eller om man kan regne på, hvorfor nogle toner bare klinger godt sammen?

Måske har du undret dig over, hvorfor Pythagoras’ navn tit kommer på banen når man snakker musik?

Hvad er forskellen på de mange måder at stemme instrumenter på? Og kan man matematisk beskrive forskelle i klange af forskellige instrumenter?

På studieretning 11 vil du arbejde med at finde svarene på disse og mange andre spørgsmål af samme slags – og samtidig spille en masse fed musik.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

”Musik er den stærkeste form for magi, der findes.”
– Marilyn Manson

I musik dyrker du din interesse for musik og sang, og du lærer at udtrykke dig gennem og om magien bag en række forskellige musiske udtryksformer. Du indgår i sammenspilssituationer, hvor holdet synger, spiller og skaber musik – sammen. Både i sang, hvor du indøver basal sangteknik, og på instrumenterne, hvor du oparbejder et grundlæggende kendskab til at spille på guitar, bas, trommer og keyboard. Musik A er kernen i skolens musikliv, så dit hold vil være en fast del af de optrædende ved fx juleafslutningen, musicals og forårskoncerten. Og så går du i dybden med musiklære og teori, for at du kan lære at analysere og diskutere musikkens magi og tale om, hvilken rolle den spiller i historien og det omgivende samfund.

I matematik vil du beskæftige dig med matematikkens udvikling og matematikkens betydning for samfund og kultur. Desuden vil du opleve, at matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Matematikken afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig med en næsten magisk form for ensartethed – matematikkens mønstre og strukturer, som faget hjælper dig med at lære at analysere og skabe modeller af. Du vil lære at håndtere formler, funktionsudtryk, differentialligninger og fagets symboler til at løse problemer med matematisk indhold. Plus at anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til at beskrive data eller fænomener – fx noget, som du har indsamlet i musikfaget.

Begge fag – musik og matematik – har logik, kreativitet og æstetik til fælles. I en del af din gymnasietid vil de to fag musik og matematik arbejde sammen om emner som: strukturen i skalaer og rytmer, forklaringen af (u)behag ved bestemte toneintervaller, opbygningen af forskellige musikinstrumenter, klang, og matematik i musik (fx 12-tonemusik, det gyldne snit).

Hvad kan du blive med denne studieretning?

Studieretning 11 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre inden for naturvidenskab, formidling eller naturligvis musik. Det kan fx være, du drømmer om at blive musiker, lydtekniker, lærer eller ingeniør.

Du kan helt konkret teste, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 11 i sektionen “Hvad får du adgang til?“, hvor du guides i brugen af Uddannelsesguidens Adgangskort.

Hvilke fag skal du have?

For at gøre det let for dig, giver vi dig her en konkret oversigt: først over de obligatoriske fag og derefter over alle dine valgmuligheder i studieretning 11.

Du skal have en række obligatoriske fag og niveauer:

Obligatoriske fag er en gruppe fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer.

I denne studieretning skal du derfor udover dine studieretningsfag musik A og matematik A have disse fag på de anførte niveauer:

dansk A
historie A
engelsk B
idræt C

oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C

* biologi C
* fysik C
* kemi C, naturgeografi C eller informatik C

Du skal vælge hvilket af disse naturvidenskabelige fag, du vil hæve til B-niveau.

Du skal vælge et andet fremmedsprog:

I alle studieretninger skal du have et sprogfag (udover engelsk B, som er obligatorisk). Vi udbyder:

fransk begynder A
fransk fortsætter B
italiensk A
spansk A
tysk fortsætter B

Du skal vælge et kunstnerisk fag:

I alle studieretninger skal du have et kunstnerisk fag. Vi udbyder:

billedkunst C
dramatik C
mediefag C
musik C

Vigtigt! Hvis du efter grundforløbet vælger studieretning 10 med musik som studieretningsfag, så ændrer dette dine valgmuligheder. Har du i grundforløbet valgt et andet kunstnerisk fag end musik (som fx billedkunst), skifter du automatisk til musik, når studieretningsforløbet begynder.

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning.

Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag.

Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau:

biologi
engelsk
fransk begynder

fransk fortsætter
fysik
italiensk begynder
kemi
samfundsfag
spansk begynder
tysk fortsætter

Valgfag på B-niveau:

billedkunst
biologi
dramatik

filosofi
fransk fortsætter
fysik
idræt

informatik
kemi
naturgeografi

psykologi
religion
samfundsfag
tysk fortsætter

Valgfag på C-niveau:

astronomi
billedkunst
dramatik
erhvervsøkonomi
filosofi
informatik
kemi
latin

mediefag
psykologi

Hvad får du adgang til med studieretning 11?

På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 11 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

Vigtigt! Vejledning til Adgangskortet

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog fag valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet.

OBS! Kortet er udfyldt uden valg af valgfag, da vi afventer vedtagelsen af en ny gymnasielov ifht. antal og niveauer. Tilføjelsen af dine valgfag vil naturligvis åbne op for adgang til endnu flere videregående uddannelser.    

Hvis du er i tvivl om, hvilke muligheder du har for valg af fag/valgfag og niveauer i din studieretning, kan du se guiden ovenfor under overskriften “Hvilke fag skal du ellers have?“. Du vil også i grundforløbet, inden du vælger studieretning, få konkret vejledning om, hvad de forskellige studieretninger er adgangsgivende til.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 11 giver dig adgang til drømmestudiet.