S. 2: Biotek

bioteknologi A

matematik A

fysik B

Lær studieretning 2 bedre at kende:

Hvad er det fede ved studieretning 2?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Og hvad kan du blive? Læs med og bliv klogere på studieretning 2.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog, m.m. Få overblik over alle dine fag og valgmuligheder i studieretning 2:

1. Du skal have en række obligatoriske fag
2. Du skal vælge et andet fremmedsprog
3. Du skal vælge et kunstnerisk fag
4. Du skal vælge en række valgfag

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 2. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvad er det fede ved studieretning 2?

Vi har samlet svarene på de hyppigst stillede spørgsmål, vi får, om studieretninger. Her kan du dykke ned i svarene og finde ud af, om denne retning er lige noget for dig.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

Bioteknologi-studieretningen giver dig den bedste baggrund for at uddanne dig videre indenfor indenfor sundhed, medicin, sygdomme, landbrug, genteknologi, fødevarer, dyr og planter.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Har du tænkt over, hvordan man laver brød og yoghurt eller brygger øl?
Hvorfor tømmermænd forsvinder, når man tager en Panodil?
Eller over hvordan Novo Nordisk får produceret så meget insulin, at de kan forsyne millioner af mennesker verden over?
Vidste du, at din krop har 20 – 25.000 gener i hver eneste celle og at dit DNA – din arvemasse – findes i hver enkelt af dem? Og at generne er årsag til at du ligner din far og mor?
Har du nogensinde spekuleret på, hvordan man kloner et menneske eller gensplejser en tomat?

Bioteknologi handler om at bruge mikroorganismer, planter eller dyr til at fremstille produkter, og du vil derfor komme til at arbejde med at finde svarene på spørgsmålene ovenfor samt en hel masse andre, hvis du vælgder denne studieretning.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

I studieretning 2 får du matematik A, samt de naturvidenskabelige fag bioteknologi A og fysik B, hvilket gør, at de tre år allerede fra starten er planlagt med god fagligt sammenhæng og flerfagligt samarbejde.

Hvad kan du blive med denne studieretning?

Studierentning 2 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre indenfor naturvidenskab, sundhed eller medicin. Det kan fx være, du drømmer om at blive læge, dyrlæge, farmaceut, biolog eller bioteknolog.

Mange af de naturvidenskabelige uddannelser har netop studieretningsfagene matematik A, fysik B og kemi B som adgangskrav.

Du kan helt konkret teste, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 1 i sektionen “Hvad får du adgang til?“, hvor du guides i brugen af Uddannelsesguidens Adgangskort.

Hvilke fag skal du have?

For at gøre det let for dig, giver vi dig her en konkret oversigt: først over de obligatoriske fag og derefter over alle dine valgmuligheder i studieretning 2.

Du skal have en række obligatoriske fag og niveauer:

Obligatoriske fag er en gruppe fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer.

I denne studieretning skal du derfor udover dine studieretningsfag bioteknologi A, matematik A og fysik B have disse fag på de anførte niveauer:

dansk A
historie A
engelsk B
idræt C
oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C

Du skal vælge et andet fremmedsprog:

I alle studieretninger skal du have et sprogfag (udover engelsk B, som er obligatorisk). Vi udbyder:

fransk begynder A
fransk fortsætter B
italiensk A
spansk A
tysk fortsætter B

Du skal vælge et kunstnerisk fag:

I alle studieretninger skal du have et kunstnerisk fag. Vi udbyder:

billedkunst C
dramatik C
mediefag C
musik C

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning.

Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag.

Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau:

engelsk
fransk begynder
fransk fortsætter
fysik
italiensk begynder
kemi
musik
samfundsfag
spansk begynder
tysk fortsætter

Valgfag på B-niveau:

billedkunst
dramatik
filosofi
fransk fortsætter
idræt
informatik
musik
naturgeografi
psykologi
religion
samfundsfag
tysk fortsætter

Valgfag på C-niveau:

astronomi
billedkunst
dramatik
erhvervsøkonomi
filosofi
informatik
latin
mediefag
musik
naturgeografi
psykologi

Hvad får du adgang til med studieretning 2?

På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 2 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

Vigtigt! Vejledning til Adgangskortet

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog fag valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet.

OBS! Kortet er udfyldt uden valg af valgfag, da vi afventer vedtagelsen af en ny gymnasielov ifht. antal og niveauer. Tilføjelsen af dine valgfag vil naturligvis åbne op for adgang til endnu flere videregående uddannelser.    

Hvis du er i tvivl om, hvilke muligheder du har for valg af fag/valgfag og niveauer i din studieretning, kan du se guiden ovenfor under overskriften “Hvilke fag skal du ellers have?“. Du vil også i grundforløbet, inden du vælger studieretning, få konkret vejledning om, hvad de forskellige studieretninger er adgangsgivende til.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 2 giver dig adgang til drømmestudiet.