S. 9: Sprog/samfundsfag

engelsk A

fransk begynder A

samfundsfag B

Lær studieretning 9 bedre at kende:

Hvad er det fede ved studieretning 9?

Hvorfor skal du vælge denne studieretning? Hvordan kommer din hverdag til at se ud? Og hvad kan du blive? Læs med og bliv klogere på studieretning 9.

Hvilke fag skal du have?

Udover studieretningsfagene indeholder en stx også en række obligatoriske fag. Herudover har du også en række frie valg af for eksempel kunstnerisk fag, andet fremmedsprog, m.m. Få overblik over alle dine fag og valgmuligheder i studieretning 9:

1. Du skal have en række obligatoriske fag
2. Du skal vælge et andet fremmedsprog
3. Du skal vælge et kunstnerisk fag
4. Du skal vælge en række valgfag

Hvad får du adgang til?

Hvad drømmer du om at blive? Uddannelsesguidens Adgangskort giver dig overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 9. Se for eksempel om drømmestudiet er med på listen.

Hvad er det fede ved studieretning 9?

Vi har samlet svarene på de hyppigst stillede spørgsmål, vi får, om studieretninger. Her kan du dykke ned i svarene og finde ud af, om denne retning er lige noget for dig.

Hvorfor skal du vælge denne studieretning?

Du skal vælge studieretning 9, hvis du gerne vil kunne tale de to vigtige sprog engelsk og fransk, så du kan kommunikere i det meste af verden og med mange af Danmarks handelspartnere.

Hvad kan du forvente at komme til at arbejde med?

Har du tænkt over, hvad der kendetegner det danske samfund? Og om man overhovedet kan sammenligne det med Storbritannien, USA eller Frankrig?

Hvad er Frankrigs forhold til EU – nu har Storbritannien jo meldt sig ud? Hvordan foregår et amerikansk præsidentvalg, og hvordan påvirker et præsidentvalg livet i USA?

Franskmænd er kendt for ikke at ville tale så meget engelsk. Kan det virkelig passe? Og kan jeg så ikke bare lære så meget fransk, at det ikke gør noget?

Kan du mon blive bedre til fransk ved også at have engelsk på højt niveau? Og omvendt? Der må da være ligheder mellem sprogene…

På studieretning 9 vil du arbejde med at finde svarene på disse og mange andre spørgsmål af samme slags.

Hvordan kommer din hverdag til at se ud?

Forbered dig på en hverdag fyldt med spændende undervisning. Du vil komme til at arbejde med en masse forskellige aspekter af både de forskellige samfund, kulturer, litteratur, historie m.m. Der vil være tekstlæsning, filmanalyse, grammatik og kreativ leg med sprog. Du vil få mulighed for at deltage i fælles arrangementer – workshops, spændende foredrag og andre aktiviteter, der kan lære dig en masse om samfund, kultur og sprog.

Hvad kan du blive med denne studieretning?

Studieretning 9 er for dig, der gerne vil uddanne dig videre inden for sprog, kultur eller kommunikation og måske har lyst til at arbejde i en international organisation eller virksomhed.

Du kan helt konkret teste, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med studieretning 3 i sektionen “Hvad får du adgang til?“, hvor du guides i brugen af Uddannelsesguidens Adgangskort.

Hvilke fag skal du have?

For at gøre det let for dig, giver vi dig her en konkret oversigt: først over de obligatoriske fag og derefter over alle dine valgmuligheder i studieretning 9.

Du skal have en række obligatoriske fag og niveauer:

Obligatoriske fag er en gruppe fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. De sikrer at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer.

I denne studieretning skal du derfor udover dine studieretningsfag engelsk A, fransk begynder A og samfundsfag B have disse fag på de anførte niveauer:

dansk A
historie A
matematik B
idræt C
oldtidskundskab C
religion C
* biologi C
* fysik C
* kemi C, naturgeografi C eller informatik C

* Du skal vælge hvilket af disse naturvidenskabelige fag, du vil hæve til B-niveau.

Du skal vælge et andet fremmedsprog:

I alle studieretninger skal du have et sprogfag (udover engelsk, som er obligatorisk). Vi udbyder:

fransk begynder A
fransk fortsætter B
italiensk A
spansk A
tysk fortsætter B

Vigtigt! Hvis du efter grundforløbet vælger studieretning 9 med fransk begynder A som studieretningsfag, så ændrer dette dine valgmuligheder. Har du på din ansøgning valgt et andet “andet fremmedsprog” end fransk, vil du blive vejledt om, hvorvidt dit ønske i stedet  kan opfyldes som valgfag.

Du skal vælge et kunstnerisk fag:

I alle studieretninger skal du have et kunstnerisk fag. Vi udbyder:

billedkunst C
dramatik C
mediefag C
musik C

Du skal vælge en række valgfag:

I 2.g. og 3.g. kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder orientering om valgfag. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning.

Der er et loft for antal af fag og niveauer, en stx kan bestå af. Dit antal af valgfag samt på hvilke niveauer, du kan vælge dem, afhænger blandt andet af dine studieretningsfag og dine tidligere valg af for eksempel dit andet fremmedsprog og kunstnerisk fag.

Vores udbud af valgfag for denne studieretning ser sådan ud:

Valgfag på A-niveau:

biologi
fysik
italiensk begynder
kemi
matematik
musik

samfundsfag
spansk begynder
tysk fortsætter

Valgfag på B-niveau:

billedkunst
biologi
dramatik
filosofi
fysik
idræt

informatik
kemi
matematik
musik

naturgeografi
psykologi
religion
tysk fortsætter

Valgfag på C-niveau:

astronomi
billedkunst
dramatik
erhvervsøkonomi
filosofi
informatik
kemi
latin

mediefag
musik
psykologi

Hvad får du adgang til med studieretning 9?

På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser studieretning 9 giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer.

Vigtigt! Vejledning til Adgangskortet

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog fag valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet.

OBS! Kortet er udfyldt uden valg af valgfag, da vi afventer vedtagelsen af en ny gymnasielov ifht. antal og niveauer. Tilføjelsen af dine valgfag vil naturligvis åbne op for adgang til endnu flere videregående uddannelser.    

Hvis du er i tvivl om, hvilke muligheder du har for valg af fag/valgfag og niveauer i din studieretning, kan du se guiden ovenfor under overskriften “Hvilke fag skal du ellers have?“. Du vil også i grundforløbet, inden du vælger studieretning, få konkret vejledning om, hvad de forskellige studieretninger er adgangsgivende til.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores gymnasievejledere eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretning 9 giver dig adgang til drømmestudiet.