Erasmus+

Med vores Erasmus+ akkreditering har vi mulighed for at understøtte og prioritere europæiske projekter for både elever og lærere med fokus på inklusion, grøn omstilling og unges deltagelse i det demokratiske liv.

Fra 2023-2027 er vi blevet akkrediteret som Eramus+-skole. Det betyder helt konkret, at vi her på skolen får nemmere adgang til at få støtte til og realisere de visioner, vi har for fortsat udvikling af vores internationale arbejde. I vores ansøgning har vi lagt vægt på fire indsatsområder:

  • At udvikle vores netværk i Europa
  • At gøre studieretninger med sprog mere attraktive og øge elevernes mundtlige sprogfærdighed
  • At rekruttere bredere til udvekslings- og mobilitetstilbud
  • At udvikle undervisernes faglige og interkulturelle kompetencer

Erasmus-programmets fokus er at skabe større samhørighed i Europa og at give borgere bedre mulighed for indsigt i europæiske forhold, sprog og kulturer. Tanken er bl.a., at vores elever skal have mulighed for at mødes med og arbejde sammen med andre europæiske unge, og at vores lærere skal have bedre muligheder for at udvikle og gennemføre udvekslinger og mobiliteter. I vores Erasmus+ projekter vil der desuden være særligt fokus på inklusion, mangfoldighed, digital omstilling, bæredygtighed og aktivt medborgerskab.