Grøn Dannelse

I samarbejde med Brønderslev Gymnasium har vi fået støtte fra Region Nordjyllands Udviklingspulje. Det betyder, at vi i sætter fuld fokus på undervisning med miljø og klima i centrum. Vi kalder projektet ”Grøn Dannelse”.

Projektets bærende idé er at tydeliggøre den del af almendannelsen, der drejer sig om de miljømæssige aspekter af bæredygtig udvikling. Inden for dette område er der ikke kun brug for viden, men også handlekompetencer. Ved at give eleverne viden til at tage bæredygtige initiativer og efterfølgende gribe disse initiativer i et samarbejde mellem elever, ansatte og ledelse, skabes en fælles motivation til at handle.

I et af FN’s 17 verdensmål hedder det, at vi skal ”undervise i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab og give alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt”. Det er helt naturligt, at gymnasierne tænker bæredygtighed ind i både undervisning, drift, ledelse og samarbejde med det omgivende samfund.

Projektet sætter gennem en række aktiviteter fokus på at opbygge en handlekompetence hos eleverne, der medvirker til, at grøn dannelse ikke blot drejer sig om viden, men også handlinger. Projektets vigtigste formål er at skabe en tråd gennem gymnasiets klimaundervisning, give den en tydelig progression og knytte den til gymnasieelevernes rolle i bæredygtighedsaspekter, så eleverne vil opleve at blive inddraget i gymnasiets grønne omstilling – de bringer deres idéer på banen og vil opleve, at det resulterer i handlinger.

Kontakt uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium Thorbjørn Lind for nærmere information.
Billederne ovenfor er fra klimadagen 2024 på Aalborghus Gymnasium.