Fag på hf

Som elev kan du læse meget mere om fagene på hf på UVM's hjemmeside og Uddannelsesguiden, hvor du kan blive klogere på fagenes indhold og hente læreplaner m.m.

Fagbeskrivelser

Du kan finde flere informationer om de enkelte fag på Undervisningsministeriet, hvor du bl.a. finder de nyeste læreplaner over hvert enkelt fag. For mere information henviser vi til Uddannelsesguidens.

Undervisningsbeskrivelser

På vores intranet Lectio kan du finde konkrete undervisningsbeskrivelser for alle fag – også uden login. Vejledning:

  • Du vælger først det fag og derefter den klasse/det hold, du godt kunne tænke dig at se en undervisningsbeskrivelse for.
  • I menuen over holdets skema vælger du herefter punktet studieplan.
  • I den nye menu, der kommer frem, vælger du punktet undervisningsbeskrivelse.
  • N.B. Husk at sætte flueben i feltet: “Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb”.

Ved at klikke på nedestående fag, kan du læse meget mere om fagenes indhold på UddannelsesGuiden og om læreplaner på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Obligatoriske fag

Dansk A Engelsk B
Matematik C Naturvidenskabelig faggruppe
Kultur- og samfundsgruppe

 

Valg af kunstnerisk fag

Billedkunst C Musik C
Idræt C

 

Læreplaner og vejledning