Studielivet på hf

På hf er der forventninger til din indsats. Du kommer til at arbejde mere selvstændigt og mere i dybden med fagene, end du kender det fra folkeskolen.

Den daglige undervisning

På hf kommer du til at arbejde mere selvstændigt og mere i dybden med fagene, end du kender det fra folkeskolen. Den daglige undervisning er inddelt i en række fagblokke i et ugeskema, præcist som du kender det fra din tidligere skolegang. Blokkene kan både indeholde almindelig klasseundervisning og eksempelvis gruppearbejde eller opgaveskrivning. Der vil også være ekskursioner ud af huset i den daglige undervisning samt en række projekt- og praktikforløb i løbet af de to år, hvor du vil få en anden og mere praktisk tilgang til den daglige undervisning. Hvordan praktikforløbene er udformet afhænger af dit valg af fagpakke, som du skal foretage på dit 2. semester. Hf er i alt opdelt i fire semestre. Vi har lavet en hurtig oversigt til dig, så du kan danne dig et overblik over Din vej til huen.

Lektier og skriftlige afleveringer

I henhold til vores studie- og ordenregler forventer vi, at du deltager aktivt i undervisningen og møder forberedt op til timerne. Du kan forvente at skulle lave lektier efter skole hver dag. Den tid du skal bruge på det er naturligvis meget individuel. Der er afleveringer i mange af fagene, og som oftest kan du forvente at have 2-3 afleveringer om ugen.

Karakterer og evaluering på hf

Du får ikke standpunkts- og årskarakterer på hf, men skal til gengæld til eksamen i alle dine fag. Nogen kan foranlediges til at tro, at hf er “den nemme løsning”, fordi den endelige bedømmelse altså først sker ved eksamen. Men det er netop til eksamen, at din indsats i løbet af året bliver afspejlet, og derfor stiller denne uddannelse store krav til din selvdisciplin i det daglige. Det er dog ikke sådan, at du slet ikke får nogen føling med, hvordan du klarer dig frem til eksamen. Udover den daglige feedback i undervisningen, får du på hf fagkommentarer to gange om året, hvor alle dine lærere evaluerer og kommenterer din faglige indsats og dit niveau, så du ved, hvor og hvordan du kan forbedre dig henimod eksamen.

Et aktivt og sjovt studiemiljø

Aalborghus Gymnasium er et stort gymnasium med mange elever, så der sker altid en masse forskelligt rundt om på skolen, og det skaber en spændende og aktiv studieatmosfære. Der er altid grupper af elever, der enten sidder og arbejder eller hygger i skolens mange sofaer og arbejdsområder. Udover den daglige undervisning er der en masse spændende aktiviteter, som du kan vælge at engagere dig i lige fra ekstra faglige talenthold og frivillig idræt og billedkunst til elevrådsarbejde eller skolens festudvalg. Du kan læse meget mere om, hvordan det er at gå på Aalborghus, og hvilke ekstra aktiviteter vi tilbyder, i sektionen Aalborghusliv.