Kom og oplev Aalborghus

Går du i 8., 9. eller 10. klasse? Mangler du svar på, om gymnasiet er noget for dig? Og har du lyst til at opleve, hvordan hverdagen ser ud, når man er gymnasieelev?

Brobygning og introkurser

Mens brobygning er for dig, der går i 9. eller 10. klasse, er introkurser for elever i 8. klasse. Formålet med brobygning og introkurser er, at du prøver at være elev i gymnasiet. I løbet af de 2-3 dage, du er her på Aalborghus, vil du få en forsmag på den faglighed, der kendetegner gymnasiet og hf. Du kommer både til at møde fag, som du kender på forhånd, men også fag som er nye for dig.

Indhold

Vi vil gerne give dig et klart billede af, hvad det vil sige at være gymnasieelev både fagligt og socialt. Derudover får du et indblik i Aalborghus’ helt særlige kendetegn og atmosfære. Du bliver placeret i en klasse med andre elever, som også har ønsket at afprøve gymnasiet eller hf, og vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen. Du får også mulighed for at komme ud i en af vores gymnasieklasser og overvære en helt almindelig undervisningen samt mulighed for at snakke med gymnasieelever om, hvordan det er at gå i gymnasiet, og hvilke aktiviteter skolen tilbyder udover undervisningen.

Mødt af vejleder

Når du møder i forhallen om morgenen, vil du blive mødt af en vejleder, der følger dig ned til det lokale, du skal være i, hvor du får udleveret et program for de følgende dage. Du vil også få en grundig introduktion til gymnasiets opbygning – herunder grundforløbet og studieretningerne på stx og fagpakkerne på hf. En vejleder vil naturligvis stå klar til at svare på alle dine spørgsmål. Du vil også blive vist rundt på skolen, så du kan få et indtryk af stedet og se faglokaler, kantine og bibliotek.

Hverdagen på Aalborghus 

På Aalborghus mener vi, at vores elever er de bedste til at fortælle om livet på skolen. Derfor har vi bl.a. spurgt dem om, hvordan det er at starte her, hvordan hverdagen ser ud, og hvad de skal efter deres gymnasietid. Bliv klogere på, hvordan det er at være elev hos os her.

Praktisk information

Du skal møde fra kl. 8.15-13.45 og medbringe papir og skriveredskaber. Der er mødepligt til alle timerne. Ved sygdom eller andre fraværsårsager kontaktes Kirsten Neuschild på mail: NE@aalborghus.dk.

  • Transport:        Buslinie 2 og 15 kører til skolen
  • Kantine:            Der er mulighed for at købe mad og drikke i vores kantine

Klassens egne lærere er velkomne til at komme på besøg, også uanmeldt. Hvis læreren/lærerne ønsker at tale med nogle af gymnasiets lærere, en studievejleder osv., så kontakt Kirsten Neuschild på mail: NE@aalborghus.dk.

Ansvarlig: Kirsten Neuschild
E-mail: NE@aalborghus.dk
Tlf.nr.: 9631 6600

Persondataforordningen

I henhold til persondataforordningen har du krav på at blive informeret om dine rettigheder i forbindelse med, at vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger. Vi modtager dine kontaktinformationer og dit CPR-nr. fra brobygning.unoung.dk og opbevarer dem på skolens kontor. Ønsker du mere information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, bedes du henvende dig på skolens kontor. Her kan du og dine forældre/værge få en komplet oversigt over skolens håndtering af dine oplysninger, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.