Eksamen og prøver

En studentereksamen består af mindst 10 skriftlige og mundtlige prøver, mens man på hf aflægger prøve i alle fag.

Regler for eksamen og prøver 

En studentereksamen består af mindst 10 prøver efter udtræk og omfatter altid en mundtlig prøve i studieretningsprojektet (SRP) og en prøve i skriftlig dansk.
En hf-eksamen er karakteriseret ved, at man aflægger prøve i alle fag samt udarbejder en større skriftlig opgave (SSO).

Læs mere om vores interne regler for afholdelse af skriftlige prøver her.
Læs mere om vores interne regler for afholdelse af mundtlige prøver her.