Optagelseskrav

For at blive optaget på stx eller hf skal du opfylde en række kriterier. Vi hjælper dig gerne med spørgsmål om din ansøgning, og glæder os til at modtage den.

Søger du om optagelse med start i august 2019, kan du finde den nødvendige information her.

Informationen er ligeledes samlet i følgende dokumenter: