Sådan ansøger du

På din ansøgning skal du angive, hvilke valg du ønsker. Vi hjælper dig gerne med din ansøgning og ser frem til at modtage den.

Ansøg her

Hvad enten du søger ind på hf eller stx, skal du sammen med dine forældre søge om optagelse her optagelse.dk/ungdom.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2024
Fra den 15. januar til 1. marts 2024 er det muligt at søge om optagelse via optagelse.dk. Søger du efter 1. marts 2024, bliver du fordelt af regionen til et gymnasium med ledige pladser.

Breve fra Aalborghus 
Det første brev ang. reservation af plads på gymnasiet udsendes primo maj.

Optagelse på stx og hf

Hvis du har spørgsmål, kan du hente hjælp på din skole eller hos din UU-vejleder. Du er naturligvis også meget velkommen til at søge råd og vejledning hos os. På Aalborghus har vi en række tilbud til dig, som du skal vælge imellem, når du ansøger om optagelse hos os.

Når du ansøger om optagelse på stx:

  • Du skal angive, hvilket andet fremmedsprog du ønsker.
  • Du skal angive, hvilket kunstnerisk fag du ønsker i 1.g.

Når du ansøger om optagelse på hf:

  • Du skal angive, om du ønsker enten billedkunst, dramatik, mediefag, idræt eller musik i 1.hf.

Når du ansøger om optagelse på den 3-årige hf:

  • For den 3-årige hf i samarbejde med Exzentriq, skal du under pkt. 1 vælge mediefag som kunstnerisk fag (obligatorisk).
  • Under pkt. 4 “Forrang” er det vigtigt, at du vælger “Klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed) (forlænget forløb)” samt tilføjer dokumentation. Det skal gøres senest den 1. marts på optagelse.dk.

Optagelse som eliteidrætselev

Søger du om optagelse i eliteidrætsklassen her på Aalborghus Gymnasium, skal du senest den 1. marts på optagelse.dk under pkt. 4 “Forrang” vælge “Kommunal Eliteidræt”.

For at få et indblik i dit sportslige niveau skal du derudover udfylde dokumentet “Kommunal Eliteidrætsordning” og vedhæfte dette. Find dokumentet her. Hvis du har en sportslig godkendelse fra Team Danmark, skal du også vedhæfte den.

Ved spørgsmål til ovenstående kontakt eliteidrætskoordinator Kasper Sørensen på tlf. 40 20 17 14 eller på e-mail: KS@aalborghus.dk.

Optagelseskrav 

For at blive optaget på stx eller hf skal du opfylde en række kriterier. Vi hjælper dig gerne med spørgsmål om din ansøgning og glæder os til at modtage den.

Søger du om optagelse med start i august, kan du finde den nødvendige information om adgangskravene for en gymnasial uddannelse på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her. For at blive klogere på selve ansøgningsprocessen, kan du med fordel få et overblik på UddannelsesGuiden her.

Vejledninger