En god studiestart

Vi ved, hvor vigtig en god studiestart er. Derfor har vi lavet et både spændende og sjovt program for dine første uger, hvor du kan blive tryg ved alt det nye, der skal ske i dit liv.

Skoleåret 2024/25 starter torsdag den 8. august 2024. 1.g og 1.hf møder kl. 9.30. Alle andre møder kl. 8.15.

Første skoledag

Første skoledag vil du sammen med alle de andre nye elever blive budt velkommen af skolens rektor Torben Poulsen. Han vil fortælle om, hvad du kan forvente dig af dit studieliv som elev på Aalborghus Gymnasium og omvendt også, hvad der nu forventes af dig. Herefter vil du få udleveret dit skema for de første fire dage, og du vil møde din klasses tutorer, som er anden- eller tredjeårselever på Aalborghus. Tutorerne har forberedt nogle ryste-sammen aktiviteter til dig og din klasse, og de vil bl.a. også vise jer rundt på skolen. De første dage vil der desuden være nogle undervisningsblokke, så du kan blive introduceret til gymnasiets undervisningsform. Husk derfor computer og/eller dit penalhus allerede fra første dag.

Du møder dine tutorer

På Aalborghus mener vi, at vores elever er de bedste til at forklare om livet på skolen, og derfor har vi et korps af elevtutorer, der især i starten vil være en stordel af din hverdag på skolen. Tiden med dine tutorer vil både på første dag og fremadrettet bestå af forskellige aktiviteter, teambuildingøvelser og informationsformidling, som de har forberedt på baggrund af en kreativ tutorkonference på Aalborghus. De har naturligvis også tidligere selv gjort sig erfaringer med at starte som ny elev, hvilket de også trækker på, når de skal byde dig og din nye klasse velkommen.

Trygge rammer er vigtige for os

Vi ved, at nye elever kan have bekymringer omkring ældre elevers optagelsesritualer. Som Aalborghuser udviser man hensyn og respekt, og vi tillader ikke vandpåkastelse eller lignende. Det er festdag, når vi modtager nye elever, og når du ankommer, vil der foruden tutorer være lærere rundt om på skolen, så du kan føle, at din studiestart foregår i trygge rammer, og der altid er nogen, som du kan henvende dig til med eventuelle bekymringer, spørgsmål og lignende.

Introdagene giver dig ballast

Når du starter torsdag morgen, er de første dage sat af til at give dig en tryg studiestart, hvor du lærer skolen, kammeraterne og nogle af fagene at kende. Vi har tre mål for din start hos os. For det første, at du bliver rystet godt sammen med dine nye klassekammerater og de andre elever på skolen. For det andet, at du lærer at finde rundt på skolen og ved, hvor du skal henvende dig med spørgsmål. Og for det tredje, at du hurtigt får taget hul på de nye faglige udfordringer, der venter dig.

Du møder din vejleder

Ved studiestart får hver klasse tildelt en gymnasievejleder, som vil følge klassen, og som sammen med klasselæreren har til opgave at hjælpe alle i klassen med med at gennemføre uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Du har altid mulighed for at aftale en tid med din vejleder, hvis du har brug for at snakke mere personligt om stort og småt i forbindelse med din uddannelse. Du kan læse mere om vores gymnasievejledning her.

IT-kursus og screening

Alle klasser vil på skift få et IT-kursus, hvor de bliver introduceret til skolens kommunikationssystemer, så vi sikrer, at du kan se dit skema, dine lektier og kommunikere internt på skolen. I den første tid vil klasserne også løbende blive testet i deres læse- og skrivefærdigheder. Du kommer til at læse og skrive meget i gymnasiet, og vi screener derfor alle for at se, om der er brug for ekstra støtte. Resultaterne er naturligvis fortrolige. Læs mere om vores SPS, læsevejledning og matematikvejledning her.

Ugen afsluttes med folkedans

På Aalborghus har vi en tradition for, at alle førsteårseleverne om fredagen samles på vores sportsplads bag ved skolen og danser folkedans. Der er afsat tid til at øve dansen i klassen sammen med jeres idrætslærer i dagene op til den endelige opvisning. Vi har erfaring med, at folkedansen er en god måde at ryste klasserne sammen på, fordi det giver noget sjovt at arbejde henimod som klasse i løbet af introdagene.

Introeftermiddag

Efter den første uge, hvor du har lært din klasse bedre at kende, vil der være taget en eftermiddag ud af skemaet, hvor hele jeres årgang skal rystes bedre sammen. I skal lave en masse spændende fælles aktiviteter, der er planlagt af vores intro-udvalg. I skal blandt andet lære at synge Aalborghus-sangen og forberede et fælles kampråb i klassen, som I skal bruge igen senere, når der er idrætsevent for jeres årgang. Hvad dagen ellers byder på, må du vente at se.

Introtur med din klasse

I løbet af efteråret kan du glæde dig til at komme på introtur. Alle 1.hf’ere og eliteidrætselever skal af sted i september, mens turen for 1.stx’erne ligger i november. Fælles for alle turene er, at det er nogle meget sammentømrede klasser, der vender hjem fra turene, som har fokus på teambuilding og fælles oplevelser. Turene er alkoholfrie, og der er altid minimum to lærere med. Der er en egenbetaling på i alt 75 kroner. Du vil få mere information om, hvad du og din klasse skal, når du er startet i din studieretningsklasse.

Introfest

I din første måned kan du se frem til en introfest på skolen, hvor vi fejrer ankomsten af alle nye Aalborghusere. Festudvalget arrangerer traditionelt set altid introfesten som en farvefest, hvor 1.g og 1.hf fester i hvidt tøj, 2.g i blåt tøj og 3.g og 2.hf i sort tøj. Det ser flot ud skolegården og på dansegulvet. Festerne på Aalborghus har en egenbetaling på mellem 75 og 120 kroner for indgangen, og du kan herefter købe drikkevarer i barerne. Til alle fester på Aalborghus bemandes barerne af lærere, og vi har eksterne vagter, der er med til at sikre, at alt forløber trygt og roligt. Læs mere om skolens fester her.

Studieretningsvalg (stx)

Som stx-elev starter du i en grundforløbsklasse, inden du vælger den studieretning, du gerne vil videre med. For at kvalificere dit studieretningsvalg har vi samlet en vifte af tilbud, som gerne skulle hjælpe dig til at blive afklaret. I løbet af september og oktober har du en samtale med din gymnasievejleder, hvor I sammen forsøger at afklare dine ønsker til fremtiden og dermed også dit valg af studieretning. I samme periode deltager du i to studieretningsdage, hvor du får et indblik i, hvad man laver på de valgte retninger. Desuden inviterer vi dig og dine forældre til informationsaften om studieretningsvalget. I kan på aftenen høre om to studieretninger efter eget valg og tale med en uddannelsesleder. Læs mere om studieretninger på Aalborghus her.

Siden om studiestart er ment som et indblik for dig i, hvordan din studiestart er opbygget på Aalborghus Gymnasium, så du kan føle dig i trygge hænder. Vi sender løbende breve ud med specifik information omkring datoer, m.m. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål af nogen art omkring din studiestart. Vi glæder os til at tage imod dig.