Velkomstbreve

Vi udsender en række vigtige informationer til din e-boks inden din skolestart, men du kan også se brevene i vores velkomstpakke her på siden.

Vi udsender de første breve om reservation af plads primo maj. Du modtager brevene i din e-boks.

Nedenfor kan du se de breve, vi tidligere har sendt til hf- og stx-elever, der optages her på Aalborghus. Der tages forbehold for ændringer for skoleåret 24/25.

Udsendte breve

Elever med støttebehov

Er du ordblind, har en diagnose eller af en anden årsag har brug for socialpædagogisk støtte, står vores SPS-vejledere klar til at hjælpe dig. Find vores vejledere og informationsbreve om SPS-støtte til nye elever her.

Øvrig relevant information