Bibliotek og bogdepot

Aalborghus Gymnasium har sit eget bibliotek. Her kan du få hjælp til informationssøgning og til at finde litteratur til opgaver, projekter og fritidslæsning.

Kort om biblioteket

På skolebiblioteket kan du bl.a. bestille bøger fra andre danske biblioteker og få vejledning i litteratursøgning, både til det daglige arbejde og til opgaveskrivning.

Åbningstider

Alle dage fra 8:15 til 15:45, dog fredag til 15:15.

Lukket til frokost fra 12:30 til 13:00.

Placering

Du finder biblioteket i skolens “drivhus” på vestgangen.

Kort om bogdepotet

I bogdepotet kan du hente og aflevere de bøger, som din faglærer har reserveret som undervisningsmateriale til dig og din klasse. Du skal huske at binde disse bøger ind.

Åbningstider

Alle dage fra 9:30 til 10:30.

Placering

Du finder bogdepotet i kælderen under sportshallen.