Elevråd

Elevrådet er et demokratisk organ og en af elevernes muligheder for at få indflydelse på deres gymnasieliv.

Hvordan arbejder elevrådet på Aalborghus?

Aalborghus elevråd består af en gruppe på ca. 60 elever, der sammen taler for over 900 elever. Der afholdes med udgangspunkt et møde hver anden uge, hvor vi diskuterer kampagner som vores populære vaffeldage. Vi er et åbent og nytænkende elevråd, hvor alle har mulighed for at deltage og dele deres ideer for elevrådet. Derudover er elevrådet med til at oprette klubber og efter-skole-aktiviteter på skolen som fx film-, filosofi-, musik- og vinsmagningsklubber.

På Aalborghus Gymnasium arbejder elevråddet ud fra seks målsætninger, som er udarbejdet i 2018. Disse har til formål at styrke Aalborghus elevråd internt og eksternt i forhold til Aalborghus Gymnasium som helhed. Aalborghus elevråd ønsker at præsentere elevernes holdninger over for gymnasiets bestyrelse og ledelse og dermed sørge for, at elevernes stemme bliver hørt. Slutteligt er målsætningerne med til at forstærke Aalborghus elevråds rolle til den demokratiske dannelse af gymnasiets elever.

 

De seks målsætninger er:

Mål 1: Bedre fremmøde ved elevrådsmøder og arrangementer

Mål 2: Bedre realisering af projekter og visioner

Mål 3: Bedre beslutningsevne ift. afstemninger og beslutninger

Mål 4: Bedre kommunikation internt og eksternt

Mål 5: Bedre image eksternt

Mål 6: Bedre synliggørelse på sociale medier

Forpersoner og næstforperson

 • Sara Højholt

  Forperson for elevrådet, elev i 2.u

 • Art Binqe

  Forperson for elevrådet, elev i 2.m

 • Anna Rosenberg Mortensen

  Forperson for elevrådet, elev i 3.b

 • Germain Bubala Shalo

  Næstforperson for elevrådet, elev i 2.c

 • Thomas Vibæk Erecius Jakobsen

  Næstforperson for elevrådet, elev i 2.m