Elevråd

Elevrådet er et demokratisk organ og en af elevernes muligheder for at få indflydelse på deres gymnasieliv.

Hvordan arbejder elevrådet på Aalborghus?

Elevrådet på Aalborghus Gymnasium består af en gruppe på ca. 60 elever, der sammen taler for over 900 elever. Hver klasse har to repræsentanter og to suppleanter. Der afholdes som udgangspunkt elevrådsmøde hver anden uge. Her samtaler vi om, hvordan vi gør Aalborghus til et så godt gymnasium som muligt, og hvordan vi som elevråd vil forsøge at bidrage til det, fx gennem kampagner eller aktiviteter som vaffeldage. Derudover er Elevrådet med til at oprette klubber og efter-skole-aktiviteter på gymnasiet. Vi er et åbent og nytænkende elevråd, hvor alle har mulighed for at deltage og dele deres tanker og idéer for Elevrådet.

På Aalborghus Gymnasium arbejder Elevrådet ud fra seks målsætninger, der er udarbejdet i 2018. Disse har til formål at styrke Elevrådet internt og eksternt i forhold til Aalborghus Gymnasium som helhed. Elevrådet ønsker at præsentere elevernes holdninger over for gymnasiets bestyrelse og ledelse og dermed sørge for, at elevernes stemme bliver hørt. Slutteligt er målsætningerne med til at forstærke Elevrådets rolle i den demokratiske dannelse af gymnasiets elever.

Mål 1: Bedre fremmøde ved elevrådsmøder og arrangementer.
Mål 2: Bedre realisering af projekter og visioner.
Mål 3: Bedre beslutningsevne ift. afstemninger og beslutninger.
Mål 4: Bedre kommunikation internt og eksternt.
Mål 5: Bedre image eksternt.
Mål 6: Bedre synliggørelse på sociale medier.

Læs om Elevrådets vedtægter og forretningsorden her.

Forpersoner

 • Louise Ulsted Jensen

  Forperson for elevrådet, elev i 2.y

 • Caroline Molbjerg Jæger

  Forperson for elevrådet, elev i 3.a

Næstforpersoner

 • Palle Quaade

  Næstforperson for elevrådet, elev i 3.m

 • Mille Kaastrup Karlsen

  Næstforperson for elevrådet, elev i 3.m

Kasser og sekretær

 • Caroline Molbjerg Jæger

  Kasserer for elevrådet, elev i 3.a