Elevråd

Elevrådet er et demokratisk organ og en af elevernes muligheder for at få indflydelse på deres gymnasieliv.

Hvordan arbejder elevrådet på Aalborghus?

Elevrådet på Aalborghus består af engagerede elever, som ønsker at varetage og synliggøre elevernes ønsker og dermed fremme Aalborghus Gymnasium som helhed. Der er ca. 65 medlemmer i rådet, som i forskellige udvalg varetager hver især en række opgaver og samarbejder på kryds og tværs.   Elevrådet holder møde ca. hver anden uge, og her bliver aktuelle kampagner drøftet. Derudover arbejder elevrådet hele tiden på at synliggøre sig  fx på deres vaffeldag, hvor de sælger vafler og skaber god stemning, men også ved den årlige elevrådskonference. Du kan følge med i elevrådet på deres Facebookside her.

På Aalborghus Gymnasium arbejder Aalborghus Elevråd ud fra seks målsætninger, som er udarbejdet i 2018. Disse har til formål at styrke Aalborghus Elevråd internt og eksternt i forhold til Aalborghus Gymnasium som helhed. Ydermere er disse målsætninger udarbejdet, da Aalborghus Elevråd ønsker at præsentere elevernes holdninger over for gymnasiets bestyrelse og ledelse og dermed sørge for, at elevernes holdninger bliver varetaget. Slutteligt er målsætningerne med til at forstærke Aalborghus Elevråds rolle til den demokratiske dannelse af gymnasiets elever.

 

De seks målsætninger er:  

Mål 1: Bedre fremmøde ved elevrådsmøder og arrangementer

Mål 2: Bedre realisering af projekter og visioner

Mål 3: Bedre beslutningsevne ift. afstemninger og beslutninger

Mål 4: Bedre kommunikation internt og eksternt

Mål 5: Bedre image eksternt

Mål 6: Bedre synliggørelse på sociale medier

Elevrådet

  • Oliver Valentin Christensen

    Elevrådsformand, elev i 3.x 
    E-mail: AalborghusElevraad@gmail.com

  • Freja Sande

    Næstformand, elev i 2.m