Læsevejledning

Du bliver screenet ved skolestart, og hvis du har behovet, vil du få tildelt en vejleder, som følger dig gennem hele din gymnasietid. Vi står klar til at vejlede dig der, hvor dit behov er.

Vi følger dig gennem hele gymnasietiden

På Aalborghus bliver alle nye klasser screenet i grundlæggende læse- og skrivefærdigheder i løbet af de første uger. På baggrund af screeningen holder vores læsevejledere samtaler med de elever, der kunne se ud til at have brug for vejledning. Hvis screeningen og samtalen antyder, at en ordblindetest kunne være relevant, får eleven tilbudt en sådan med besked til hjemmet, hvis eleven er under 18 år. I løbet af efteråret i 1.g og 1. hf afholder vi et læsestrategikursus, hvor læsehastigheden er i fokus.

På Aalborghus følger vi vores klasser gennem hele gymnasietiden, og vi indkalder også 2. og 3. klasseelever til samtale, hvis det viser sig, at læsebyrden eller den skriftlige dimension bliver en udfordring. Er du ordblind, kan du få SPS-støtte og IT-programmer, og skolen tilbyder dig ekstra tid til eksamen.

 • Annemette Mondrup (AC)

  Læse- og SPS-vejleder 

  E-mail: AC@aalborghus.dk

  Kontor: M11

  Træffetid: Tirsdage og onsdage kl. 8.15-15.15

 • Birgitta Schelske (SC)

  Læse- og  SPS-vejleder

  E-mail: SC@aalborghus.dk

  Telefon: 25 21 06 52

  Kontor: M11

  Træffetid: Tirsdage og onsdage kl. 8.15-15.15

 • Luise Vorgod

  Læsevejleder

  E-mail: VO@aalborghus.dk

  Kontor: M11

  Træffetid: Tirsdage og onsdage kl. 8.15-15.15