Læsevejledning

Du bliver screenet ved skolestart, og hvis du har behovet, vil du få tildelt en vejleder, som følger dig til huen er sat på. Vi står klar til at vejlede dig der, hvor dit behov er.

IT-Startpakker

En IT-startpakke indeholder alle de redskaber, du har brug for både i skoletiden og i fritiden, så du har læse- og skrivestøtte med dig overalt. Hvis du er blevet tildelt en IT-startpakke, kan du få hjælp om onsdagen fra 8.00-16.00.

Læsevejledning

I løbet af de første to uger efter skolestart bliver alle nye klasser screenet i grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Derefter holder vores læsevejledere samtaler med de elever, der kunne se ud til at have brug for vejledning. Vi tilbyder ordblindetest, hvis screeningen antyder, at det kunne være nødvendigt. Har du brug for ekstra støtte til at gennemføre din uddannelse, får du tildelt en læsevejleder, som følger dig gennem hele din uddannelsen på Aalborghus. I løbet af 1.g/1.hf afholder vi også et læsestrategi-kursus for alle klasser, og i 2.g, 3.g og 2.hf følger vi op på de elever, der ser ud til at have udfordringer med læsning og/eller den skriftlige dimension.

 • Annemette M. Christensen (AC)

  Læsevejleder og SPS-vejleder for ordblindhed, studiestøtte fag og fysiske handicaps 

  E-mail: AC@aalborghus.dk

  Kontor: M11

  Træffetid: Tirsdage og onsdag kl. 8.15-15.15

 • Birgitta Schelske (SC)

  Læsevejleder og  SPS-vejleder for ordblindhed og fysiske handicaps

  E-mail: SC@aalborghus.dk

  Telefon: 25 21 06 52

  Kontor: M11

  Træffetid: Tirsdage og onsdag kl. 8.15-15.15