Ledelsens ansvars- og arbejdsområder

Rektor Torben Poulsen (TP)

 • Sekretær for bestyrelsen
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Mål og strategi
 • Ansættelser og afskedigelser
 • Løn- og tjenestetidsforhandlinger
 • Personaleledelse, MUS og GRUS
 • Udbud og oprettelse af studieretninger, valgfag mm.
 • Klagesager
 • Elevsager, kontakt til forældre
 • Projektansvarlig
 • Opgavefordeling

Vicerektor Grethe Andersen (GA)

 • Rektors stedfortræder
 • Sekretær for rektor i bestyrelsen
 • Ansvar for Aalborghus Eliteidræt
 • Mål og strategi
 • Pædagogisk udvikling
 • Daglig ledelse af skolens kompetencecenter. Herunder pædagogiske arrangementer for hele lærerkollegiet
 • Afholdelse af MUS og GRUS
 • Overordnet ansvar for hf
 • Klagesager
 • Fastholdelse i 3g-klasser og eliteidrætsklasser. Fraværskontrol, opfølgning på fravær og opgaveværksted
 • Elevsager, kontakt til forældre
 • Snyd og sanktioner, stx
 • Planlægning af mundtlige prøver og eksaminer
 • Planlægning af skriftlige prøver og eksaminer
 • Planlægning af uddannelsesparathedsprøver
 • Information til elever om prøver og eksaminer
 • Overordnet ansvar for SRP og SSO
 • Fællestimer/fællesarrangementer
 • Kontakt til Studievalg Danmark og UU
 • Kontakt til elevrådet, deltagelse i FU- og MIO- møder
 • Ekskursioner og studieture
 • Planlægning af skoleåret
 • Udarbejdelse af årlig rapport om det faglige arbejde
 • Udarbejdelse af introskema

Uddannelsesleder Dan Tillebæk (DT)

 • Hovedområder: fastholdelse, talent, folkeskolesamarbejde
 • Fastholdelse i 1g, 2g og hf. Fraværskontrol, opfølgning på fravær og opgaveværksted
 • Oprykning
 • Snyd og sanktioner, stx og hf
 • Eksamensplanlægning
 • Afvikling af skriftlig eksamen
 • Evalueringer
 • Samarbejde med AAU og UCN
 • Afholdelse af MUS
 • Talent og frivillig undervisning
 • Grundskolesamarbejde
 • Samarbejde om 10.klasse
 • Akademisk skrivning
 • Overordnet ansvar for DHO, SRO og SRP
 • Ansvarlig for Unge Forskere
 • Introudvalg: arbejdet med tutorer, introaktiviteter og introeftermiddag
 • Fredagscafeer

Uddannelsesleder Kirsten Neuschild  (NE)

 • Hovedområder: naturvidenskab, Excentriq og brobygning
 • Brobygning
 • Alumne-arbejdet
 • Exzentriq
 • Naturvidenskab generelt
 • NV-koordinator
 • Naturvidenskabsklubben
 • Naturvidenskabsfestivallen

Uddannelsesleder Lena Bro (BR)

 • Hovedområder: Lectio, studieretninger og holdoprettelse
 • Systemansvarlig for Lectio
 • Lærere og hold i Lectio
 • Diverse indberetninger
 • Opgavefordeling
 • Planlægning af mundtlige prøver og eksaminer
 • Netprøver.dk
 • Årsnorm og eksamensbeviser
 • Fordybelsestid
 • Valg af valgfag
 • Studieretninger og fagpakker
 • 4-årige forløb (Team Danmark og SP)
 • Grøn dannelse
 • Sundhedsudvalget
 • Afholdelse af MUS

Uddannelsesleder Lotte Hvidtfeldt (HV)

 • Hovedområder: kursusleder, kommunikation og pædagogiske arrangementer
 • Pædagogikumansvarlig
 • Interne og eksterne informationsopgaver i samarbejde med Natasja Trolle Egholm
 • Pædagogisk udvikling
 • Daglig ledelse af skolens kompetencecenter. Herunder pædagogiske arrangementer for hele lærerkollegiet
 • Ansvarlig for evalueringer
 • Mål og strategi
 • Koordinering af og overordnet ansvar for lektiecafeer
 • Afholdelse af MUS
 • AP-ansvarlig
 • Planlægning af introture
 • Modtagelse af nye kolleger sammen med Janne Plauborg
 • Ansvarlig for klasselærerfunktionen
 • Udarbejdelse af årlig rapport om det faglige arbejde
 • Udarbejdelse af introskema 

Uddannelsesleder Thorbjørn Lind (TL)

 • Hovedområder: trivselsarbejde og fastholdelse (stx)
 • Fastholdelse i 1g, 2g og hf. Fraværskontrol, opfølgning på fravær og opgaveværksted
 • Oprykning
 • Snyd og sanktioner, stx
 • Kontakt til forældre, sociale myndigheder og sundhedsvæsnet
 • Innovation
 • Ansvarlig for arbejdsmiljø, formand for arbejdsmiljøudvalget, herunder planlægning og afvikling af arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelser
 • Elev- og medarbejdertrivselsundersøgelse
 • Udvalgte projekter
 • Udvekslingsprojekter
 • Udvekslingsstuderende
 • Afholdelse af MUS
 • Skemalægger
 • Oprettelse og vedligeholdelse af konferencer på FirstClass
 • Erasmus+ koordinator
 • Afvikling af skriftlig eksamen