Matematikvejledning

Har du specifikke matematikvanskeligheder, står vi klar til at vejlede og hjælpe dig der, hvor dit behov er.

Studiestøtte i matematik

Har man mistanke om, at man har specifikke matematikvanskeligheder (talblindhed), kan man blive testet af matematikvejlederen for at afdække udfordringerne i matematikfaget. Henvendelse til matematikvejlederen kan ske direkte eller via egen matematiklærer eller gymnasievejleder. I tilfælde af, at man har specifikke matematikvanskeligheder, kan vi tilbyde studiestøtte i matematik via SPS-ordningen.

Lektieværksted i matematik

Matematik kan være svært, så derfor tilbyder Aalborghus Gymnasium lektieværksted i matematik 1-2 gange om ugen. Alle er velkomne i lektieværkstedet. Det er her muligt at få hjælp til de daglige lektier og afleveringerne. Tidspunkterne for lektieværkstederne fremgår af skemaet.

  • Thomas Hassing Skjærbæk (TS)

    Matematikvejleder (talblindhed)

    E-mail: TS@aalborghus.dk

    Telefon: 30 28 98 82