Hjælp at hente

Vi har samlet en række ressourcer til dig hos anerkendte organisationer, som yder god støtte og vejledning indenfor deres områder.

Ventilen | Ensomhed

Kom ind til ventilen, hvis du føler dig ensom og gerne vil være med i et fællesskab med ligesindede, hvor der er sammenhold og tryghed.

Frirummet

Frirummet er en klub for psykisk sårbare unge. I klubben hygger man sig i hinandens selskab, griner og får skabt et netværk.

Sind Ungdom

Sind Ungdom er et fællesskab for unge som er psykisk sårbare og ensomme. Den nærmeste afdeling er i Frederikshavn.

Ungerådgivningen

Hvis du har brug for at tale med en voksen, kan du tage kontakt til ungerådgivningens uddannede rådgivere.

Headspace

Hvis du har brug for en at snakke med her og nu, kan du enten droppe ind i Headspace's lokaler, chatte med de ansatte eller aftale et møde.

Spiseforstyrrelser

I LMSOS, Aalborg kan du få personlig rådgivning samt deltage i Drop-in støttegrupper, faste støttegrupper og en række forskellige aktiviteter.

TUBA | Alkoholisme

Hvis du er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug, kan du få anonym og gratis terapi og rådgivning.

Seksuelle overgreb

Kvisten tilbyder hjælp og støtte til bearbejdning, hvis du har været udsat for seksuelle overgreb. Du kan trygt henvende dig.

Etnisk Ung

Føler du dig presset, truet eller kontrolleret? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Få professionel, anonym rådgivning.

Kræftens bekæmpelse

Har en af dine nærmeste pårørende kræft? Få gratis rådgivning / psykologsamtaler. Du kan enten ringe eller bare dukke op.

Sorg (Sygdom og død)

Hvis dine forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde, finder du gratis støtte og behandling hos Børn, Unge & Sorg.

Depression

Despressionsforeningen er en selvhjælpsgruppe for unge i alderen 16-30 år, hvor du kan mødes med andre der også har en svær periode i livet.

Egen læge

Du kan altid gå til din egen læge og tale om, hvordan du har det psykisk. En læge kan henvise dig til en psykolog under forskellige kriterier. Følgende begivenheder berettiger til psykologhjælp:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 • personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression over 18 år, (der såfremt den pågældende ifølge sundhedsloven har ret til psykologhjælp (gruppe 1- og 2 sikrede – gældende til 31.12.15)
 • Personer med let til moderat angst herunder let til moderat OCD (mellem 18-38 år)

Henvisningen til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes inden 12 måneder efter, at den hændelse, som er årsag til, at der er opstået behov for psykologhjælp, har fundet sted. Henvisningen skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Der kan ikke udstedes henvisning senere end dette tidspunkt. Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9 (incestofre m.fl.), 10 (depression) og 11 (angst) kan ske uden tidsberegning. Her er en egenbetaling på ca. 350kr efter tilskud. Er du medlem af Sygesikring Danmark kan du få et yderligere tilskud. Det er også din egen læge, som skal henvise dig videre til et tilbud i psykiatrien.