Specialpædagogisk støtte (SPS)

 

 

Vores SPS-team står klar til at hjælpe dig gennem din gymnasiale uddannelse her hos os, hvad enten du har brug for støtte til fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Hvad er SPS? 

SPS skal sikre, at elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med ord- og talproblemer kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Vi søger støtten i STUK (UVM), og støtten har altid form af enten timer med en vejleder eller fysiske hjælpemidler. Der kræves dokumentation for alle funktionsnedsættelserne.

Bliv klogere på SPS i videoen herunder:

 

SPS for ordblinde

Vores ordblinde elever kan få en IT-programpakke, adgang til Nota, scannere, PC (hvis eleven ikke selv har en) og studiestøttetimer hos en SPS-vejleder. Timerne bruges generelt til læse- og skrivestrategier, til strukturering af større skriftlige opgaver og til vejledning i at gå til eksamen. Timerne gives som regel i fag af en faglærer, men kan også gives mere generelt af fx en læsevejleder. Aalborghus har efterhånden et stort korps af faglærere, som er interesserede i studiestøttelærerfunktionen.

SPS for talblinde

Specifikke matematikvanskeligheder (dyskalkuli/talblindhed) er, når man har en række udfordringer med at lære matematik, som ikke umiddelbart kan forklares med mangelfuld undervisning, generelle indlæringsvanskeligheder eller psykologiske og sociale årsager.

Har man specifikke matematikvanskeligheder kan man få tildelt ekstra hjælp i form af:

 1. Studiestøttetimer i matematik igennem SPS, hvor der arbejdes med problemløsningsstrategier. Det præcise indhold kan aftales løbende.
  Læs mere her.
 2. Studiestøttetimer i andre fag, hvor matematikken kan drille.
 3. Ekstra tid til eksamen i fag med matematik (både til den skriftlige prøve og forberedelse til den mundtlige prøve).

Psykiske funktionsnedsættelser og mentorordning

Hvis du har psykiske vanskeligheder, som fx depression, angst, ADHD, autisme osv., har du mulighed for at få tilknyttet en mentor, som hjælper dig med fx at skabe struktur og overblik over dit skolearbejde. En mentor kan hjælpe dig med at forstå arbejdsopgaver og at navigere i det sociale i klassen, samt fungere som mellemled til lærere, studievejledere, ledelsen, klassekammeraterne eller instanser uden for skolen som fx psykiatrien eller kommunen.

Fysiske funktionsnedsættelser

Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, kan vi søge de relevante hjælpemidler til dig. Funktionsnedsættelsen kan opstå i hørelsen, synet, talen og i bevægeapparatet. Også fx kronisk hovedpine er en fysisk funktionsnedsættelse.

Udover de relevante hjælpemidler hjælper vi dig med at få studiestøttetimer og timer til praktisk hjælp, hvis du har brug for det. Er der et begrundet behov for ekstra tid til eksamen, kan skolen ligeledes bevilge dig dette.

Brev til elever med støttebehov

Vores SPS-vejledere

 • Sofie Hust (HU)

  SPS-vejleder (mentorer)

  E-mail: HU@aalborghus.dk

  Telefon: 28 72 78 77

 • Karina Bastholm (KB)

  SPS-vejleder (mentorer)

  E-mail: KB@aalborghus.dk

  Telefon: 22 27 64 32

 • Annemette M. Christensen (AC)

  SPS-vejleder (faglig støtte, ordblindhed og fysiske handicaps)

  E-mail: AC@aalborghus.dk

 • Birgitta Schelske (SC)

  SPS-vejleder (Ordblindhed og fysiske handicaps)

  E-mail: SC@aalborghus.dk

  Telefon: 25 21 06 52

 • Thomas Hassing Skjærbæk (TS)

  SPS-vejleder (talblindhed) og matematikvejleder

  E-mail: TS@aalborghus.dk

  Telefon: 30 28 98 82