Specialpædagogisk støtte (SPS)

 

 

Vores SPS-team står klar til at hjælpe dig gennem din gymnasiale uddannelse her hos os, hvad enten du har brug for støtte til fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Vi støtter dig til, huen er sat på.

Hvad er SPS?

SPS skal sikre, at elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med ord- og talproblemer kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Vi søger støtten i STUK (UVM), og støtten har altid form af enten timer med en vejleder eller fysiske hjælpemidler. Der kræves dokumentation for alle funktionsnedsættelser.

Bliv klogere på SPS i videoen herunder:

 

SPS for ordblinde

SPS-støtten til vores ordblinde elever består af en IT-programpakke, adgang til Nota, scannere, PC (hvis eleven ikke selv har en) og studiestøttetimer i fag, hvis eleven ønsker det. Studiestøttetimerne består af støtte til læse- og skrivestrategier, til strukturering af skriftlige opgaver og evt. til vejledning i at gå til eksamen. Timerne gives af en faglærer, og Aalborghus har efterhånden et stort korps af kompetente faglærere, der varetager studiestøttelærerfunktionen.

SPS for talblinde

Specifikke matematikvanskeligheder (dyskalkuli/talblindhed) er, når man har en række udfordringer med at lære matematik, som ikke umiddelbart kan forklares med mangelfuld undervisning, generelle indlæringsvanskeligheder eller psykologiske og sociale årsager.

Har man specifikke matematikvanskeligheder kan man få tildelt ekstra hjælp i form af:

 1. Studiestøttetimer i matematik igennem SPS, hvor der arbejdes med problemløsningsstrategier. Det præcise indhold kan aftales løbende.
  Læs mere her.
 2. Studiestøttetimer i andre fag, hvor tal spiller en væsentlig rolle.
 3. Ekstra tid til eksamen i fag med matematik (både til den skriftlige prøve og forberedelse til den mundtlige prøve).

SPS for psykiske funktionsnedsættelser

Hvis du har psykiske vanskeligheder, som fx depression, angst, ADHD, autisme, har du mulighed for at få tilknyttet en mentor, som hjælper dig med fx at skabe struktur og overblik over dit skolearbejde. En mentor kan hjælpe dig med at forstå arbejdsopgaver og med at navigere i det sociale i klassen, samt fungere som mellemled til lærere, studievejledere, ledelsen, klassekammeraterne eller instanser uden for skolen som fx psykiatrien eller kommunen.

Aalborghus’ mentorkorps

Aalborghus Gymnasium har gennem en årrække satset på at uddanne sit eget mentorkorps. Lærere med interesse i at støtte vores elever med særlige udfordringer her gennemført en mentoruddannelse og forskellige relevante kurser. Korpset er nu en stor og integreret del af skolens øvrige vejlederteam. Med empatiske mentorer, der kender alt til skolens liv og til de faglige og sociale udfordringer, hjælper vi vores elever med at kunne navigere i skolehverdagen.

SPS for fysiske funktionsnedsættelser

Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, kan vi søge de relevante hjælpemidler til dig. Funktionsnedsættelsen kan opstå i hørelsen, synet, talen og i bevægeapparatet. En kronisk hovedpine er også en fysisk funktionsnedsættelse.

Udover de relevante hjælpemidler hjælper vi dig med at få studiestøttetimer og timer til praktisk hjælp, hvis du har brug for det. Er der et begrundet behov for ekstra tid til eksamen, kan skolen ligeledes bevilge dig dette.

Brev til elever med støttebehov

Vores SPS-vejledere

 • Sofie Hust (HU)

  SPS-vejleder (mentorhjælp, psykiske diagnoser)

  E-mail: HU@aalborghus.dk

  Telefon: 28 72 78 77

 • Karina Bastholm (KB)

  SPS-vejleder (mentorhjælp, psykiske diagnoser)

  E-mail: KB@aalborghus.dk

  Telefon: 22 27 64 32

 • Annemette M. Christensen (AC)

  SPS-vejleder (ordblindhed og fysiske handicaps) og SPS-ansvarlig for studiestøttetimer i fag

  E-mail: AC@aalborghus.dk

 • Birgitta Schelske (SC)

  SPS-vejleder (ordblindhed og fysiske handicaps)

  E-mail: SC@aalborghus.dk

  Telefon: 25 21 06 52

 • Thomas Hassing Skjærbæk (TS)

  SPS-vejleder (talblindhed)

  E-mail: TS@aalborghus.dk

  Telefon: 30 28 98 82