Støttefunktioner for ansatte

Arbejdsmiljøudvalget (AmU) Det daglige arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed varetages af arbejdsmiljøudvalget (AmU). AmU består af tre arbejdsmiljøgrupper med hver sin arbejdsmiljørepræsentant (AmR) og arbejdsleder. De tre grupper holder dels møder sammen i AmU og dels hver for sig i de enkelte grupper. Uddannelsesleder Thorbjørn Lind (TL) fungerer som mødeleder og daglig AmU-leder. Han kan kontaktes på TL@aalborghus.dk

Ansættelsesforhold

 • Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ)

  Tillidsrepræsentant
  M
  ail: SZ@aalborghus.dk

 • Annegrete Mogensen (AM)

  Suppleant for tillidsrepræsentant
  Mail: AM@aalborghus.dk

Arbejdsmiljø

 • Thorbjørn Lind (TL)

  Arbejdsmiljøleder (AML) for lærere og administration
  Mail: TL@aalborghus.dk

 • Diane Nielsen

  Arbejdsmiljørep. (AMR) for rengøring

 • Marlene Holdensen (HO)

  Arbejdsmiljørep. (AMR) for lærere
  Mail: HO@aalborghus.dk

   

 • Marianne Bøgh Christensen (MC)

  Arbejdsmiljørep. (AMR) for lærere
  E-mail: MC@aalborghus.dk

 • Mette Brøndum (ME)

  Arbejdsmiljørep. (AMR) for kontorpersonale
  Mail: ME@aalborghus.dk

 • Rolf Pedersen (RP)

  Arbejdsmiljørep. (AMR) for pedeller
  Mail: RP@aalborghus.dk

Mentor for nye lærere