Støttefunktioner for ansatte

Arbejdsmiljøudvalget (AmU) Det daglige arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed varetages af arbejdsmiljøudvalget (AmU). AmU består af tre arbejdsmiljøgrupper med hver sin arbejdsmiljørepræsentant (AmR) og arbejdsleder. De tre grupper holder dels møder sammen i AmU og dels hver for sig i de enkelte grupper. Uddannelsesleder Thorbjørn Lind (TL) fungerer som mødeleder og daglig AmU-leder. Han kan kontaktes på TL@aalborghus.dk

Ansættelsesforhold

 • Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ)

  tillidsrepræsentant E-mail: SZ@aalborghus.dk

 • Annegrete Mogensen (AM)

  suppleant for tillidsrepræsentant E-mail: AM@aalborghus.dk

Arbejdsmiljø

 • Thorbjørn Lind (TL)

  arbejdsmiljøleder (AML) for lærere og administration E-mail: TL@aalborghus.dk

 • Kristine Ørtoft Jensen

  arbejdsmiljørep. (AMR) for rengøring 

 • Jørgen Brodersen (JB)

  arbejdsmiljørep. (AMR) for lærere E-mail: JB@aalborghus.dk

 • Marianne Bøgh Christensen (MC)

  arbejdsmiljørep. (AMR) for lærere E-mail: MC@aalborghus.dk

 • Mette Brøndum (ME)

  arbejdsmiljørep. (AMR) for kontorpersonale E-mail: ME@aalborghus.dk

 • Rolf Pedersen (RP)

  arbejdsmiljørep. (AMR) for pedeller og rengøringsassistenter E-mail: RP@aalborghus.dk

Mentor for nye lærere