Støttefunktioner for ansatte

Arbejdsmiljøudvalget (AmU)

Det daglige arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed varetages af arbejdsmiljøudvalget (AmU). AmU består af tre arbejdsmiljøgrupper med hver sin arbejdsmiljørepræsentant (AmR) og arbejdsleder. De tre grupper holder dels møder sammen i AmU og dels hver for sig i de enkelte grupper. Uddannelsesleder og lektor Susanne Munk Nielsen (SN) fungerer som mødeleder og daglig AmU-leder. Hun kan kontaktes på SN@aalborghus.dk

Ansættelsesforhold

 • Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ)

  tillidsrepræsentant

  E-mail:
  SZ@aalborghus.dk

 • Annegrete Mogensen (AM)

  suppleant for
  tillidsrepræsentant

  E-mail:
  AM@aalborghus.dk

Arbejdsmiljø

 • Thorbjørn Lind (TL)

  arbejdsmiljøleder (AML)

  for lærere og administration

  E-mail:
  TL@aalborghus.dk

 • Glenn Giversen (GG)

  arbejdsmiljøleder (AML)

  for pedeller og rengøring

  E-mail:
  GG@aalborghus.dk

 • Jørgen Brodersen (JB)

  arbejdsmiljørep. (AMR)

  for lærere

  E-mail:
  JB@aalborghus.dk

 • Marianne Bøgh Christensen (MC)

  arbejdsmiljørep. (AMR)

  for lærere

  E-mail:
  MC@aalborghus.dk

 • Mette Brøndum (ME)

  arbejdsmiljørep. (AMR)

  for kontorpersonale

  E-mail:
  ME@aalborghus.dk

 • Rolf Pedersen (RP)

  arbejdsmiljørep. (AMR)

  for pedeller og rengøringsassistenter

  E-mail:
  RP@aalborghus.dk

Mentor for nye lærere