Medarbejderindflydelsesorgan (MIO)

MIO sikrer at alle medarbejdere har medindflydelse og medbestemmelse via deres repræsentanter. Udvalgets fokus er at styrke arbejdsvilkår og -miljø på Aalborghus. 

 

MIO repræsentanter

MIO består af:

  • Rektor Torben Poulsen (TP)
  • Vicerektor Grethe Andersen (GA)
  • Økonomiansvarlig Aase Jensen (JE)
  • Tillidsrepræsentanterne for de forskellige faggrupper
  • Sikkerhedsrepræsentanterne for de forskellige faggrupper
  • Formændene fra pædagogisk råd (PR)
  • Sekretær
  • Arbejdsmiløudvalget

MIO’s arbejde

MIO arbejder primært med at fastlægge de strategiske og overordnede retningslinjer og politikker for Aalborghus Gymnasium. Medindflydelse og medbestemmelse udøves herudover i størst muligt omfang direkte i det daglige arbejde på skolen.

Rammer, struktur, specifikke opgaver og vilkår for MIO’s arbejde er angivet i en officiel rammeaftale.