Aalborghus Gymnasiums Venner

Aalborghus Gymnasiums Venner er en venskabsforening, der økonomisk og praktisk muliggør en række aktiviteter for skolens elever. Det takker vi for.

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 – 20.00 på lærerværelset. Dagsorden for generalforsamlingen kan findes her: Generalforsamling 2018.04.10.

Om Aalborghus Gymnasiums Venner

Aalborghus Gymnasiums Venner yder støtte til elevaktiviteter på og udenfor skolen f.eks. ved elevudvekslinger og større arrangementer. Ligeledes bidrager “Vennerne” til festligholdelse af skolens fødselsdag samt uddeling af legater og boggaver til elever. (Du kan se en liste over legaterne og sidste års legatmodtagere her).

Udover den økonomiske støtte fra venskabsforeningen hjælper den siddende bestyrelse i foreningen også praktisk til med at afvikle arrangementer som f.eks. vores årlige jubilæum for tidligere elever. (Du kan læse mere om vores årlige fest for tidligere elever her).

 

 

Sådan støtter du os

Mange forældre til elever på Aalborghus Gymnasium er med til at støtte skolen gennem et medlemskab af Aalborghus Gymnasiums Venner, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for. Medlemskab af foreningen kan tegnes på tre måder:

Mobile Pay:

Medlemskab kan tegnes ved at overføre 200 kroner til telefonnummer 40 62 13 50. Elevens navn og klasse skal fremgå på overførslen, som også er din medlemskvittering.

Bankoverførsel:

Medlemskab kan tegnes ved at indbetale 200 kroner på konto: 1551 3260029398. Elevens navn og klasse skal fremgå på overførslen, som også er din medlemskvittering.

Kontant:

Du kan udfylde en blanket og betale kontant til Vennerne, som er til stede i forhallen til orienteringsmøderne om studieretninger i efteråret.

Foreningens bestyrelse 2018-2019

Susanne Redder
formand (valgt af generalforsamling)

Gull-Maj Cordes
sekretær (valgt af generalforsamling)

Flemming Hansen
kasserer (valgt af generalforsamling)

Torben Poulsen
rektor (født medlem)

Martin Bech
(valgt af skolens bestyrelse)

Thomas Villefrance
(valgt af generalforsamling)

Kirsten Hørby
lærerrepræsentant

Mia Bødker Christensen
elevrepræsentant

Maja Dybdahl Meinert
elevrepræsentant