Aalborghus Gymnasiums Venner

Aalborghus Gymnasiums Venner er en venskabsforening, der økonomisk og praktisk muliggør en række aktiviteter for skolens elever. Det takker vi for.

Om Aalborghus Gymnasiums Venner

Aalborghus Gymnasiums Venner yder støtte til elevaktiviteter på og udenfor skolen f.eks. ved elevudvekslinger og større arrangementer. Ligeledes bidrager ‘Vennerne’ til festligholdelse af skolens fødselsdag samt uddeling af legater og boggaver til elever. Udover den økonomiske støtte fra venskabsforeningen hjælper den siddende bestyrelse i foreningen også praktisk til med at afvikle arrangementer som f.eks. vores årlige jubilæum for tidligere elever. Du kan læse mere om vores årlige jubilæumsfest for tidligere elever her.    

Sådan støtter du os

Mange forældre til elever på Aalborghus Gymnasium er med til at støtte skolen gennem et medlemskab af Aalborghus Gymnasiums Venner, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for. Medlemskab af foreningen kan tegnes på tre måder:

1. Mobile Pay: Medlemskab kan tegnes ved at overføre 200 kr. til tlf.nr. 40 62 13 50. Elevens navn og klasse skal fremgå på overførslen, som også er din medlemskvittering.

2. Bankoverførsel: Medlemskab kan tegnes ved at indbetale 200 kr. på konto: 3701 3701770064. Elevens navn og klasse skal fremgå på overførslen, som også er din medlemskvittering.

3. Kontant: Du kan udfylde en blanket og betale kontant til Vennerne, som er til stede i forhallen til orienteringsmøderne om studieretninger i efteråret.

Foreningens bestyrelse 

Susanne Redder, formand    valgt af generalforsamling
Gull-Maj Cordes, sekretær   valgt af generalforsamling
Flemming Hansen, kasserer    valgt af generalforsamling
Torben Poulsen, rektor    
Martin Bech   valgt af skolens bestyrelse
Thomas Villefrance   valgt af generalforsamling
Kirsten Hørby    
Mia Bødker Christensen   elevrepræsentant 
Maja Dybdahl Meinert   elevrepræsentant