Aalborghus igennem tiden

Aalborghus blev grundlagt i 1958 med en ambition om at være et gymnasium for alle. Siden er der sket meget, men ambitionen om rummelighed har vi bevaret.

2022

Aalborghus udvider med en 3-årig hf i samarbejde med Exzentriq.

2018

Aalborghus Gymnasium fejrer 60 års fødselsdag.

2017

En ny gymnasiereform træder i kraft. For stx-eleverne betyder det bl.a. styrket faglighed og nye kompetencer samtidig med, at almendannelsen stadig er i centrum. Et nyt hf med praktikforløb og projektperioder ser dagens lys. Den røde tråd gennem uddannelsen er kombinationen af det professionsorienterede, de nye kompetencer og det alment dannende. Derudover fejrer hf 50 års jubilæum på Aalborghus Gymnasium.

2013

Aalborghus Gymnasium er regionens største gymnasium. Skolen har ca. 1100 elever fordelt på 43 klasser og 135 lærere. Det er regeringens mål, at 95% af alle unge gennemfører mindst én ungdomsuddannelse i 2015.

2013

Aalborghus Gymnasium bliver udvidet med en ny sprogfløj.

2011

Aalborghus Gymnasium bliver udvidet med en ny multihal, et musikhus og en sciencefløj.

2008

Aalborghus Gymnasium ombygges.

2007

Amterne nedlægges, og Aalborghus Gymnasium bliver en selvejende institution. Ca. 70% af en ungdomsårgang påbegynder en ungdomsuddannelse.

2006

Aalborghus Gymnasium bliver udvidet med det åbne arbejdsområde, der går under navnet “Drivhuset”.

2006

Torben Poulsen tiltræder som ny rektor, da Elsebeth Brander går på pension.

2005

Studieretningsgymnasiet indføres.

1988

Aalborghus Gymnasium har omkring 750 elever og 85 lærere. Ca. 35% af en ungdomsårgang påbegynder nu en ungdomsuddannelse.

1986

Aalborghus Statsgymnasium skifter navn til Aalborghus Gymnasium. Det sker i forbindelse med at alle gymnasier og studenterkurser overføres fra stat til amt.

1985

Elsebeth Brander tiltræder som ny rektor, da Carl Willum Hansen går på pension.

1970

Lørdag afskaffes som almindelig skoledag, og alle elever har nu en todages weekend.

1969

Aalborghus Statsgymnasium afvikler sin realafdeling på grund af pladsmangel. På landsplan bliver alle realklasser afskaffet i 1978.

1968

Aalborghus Statsgymnasium har godt 650 elever. Ca. 18% af en ungdomsårgang påbegynder en ungdomsuddannelse.

1967

Højere forberedelseseksamen (hf), som var blevet oprettet i 1966, indføres på Aalborghus Statsgymnasium.

1963

Grengymnasiet indføres.

1958

Aalborghus Statsgymnasium har 194 elever og 10 ansatte lærere samt en rektor, der også underviser enkelte klasser. Gymnasierne er endnu for et privilegeret mindretals børn. Ca. 5% af en ungdomsårgang går i gymnasiet. Elever kan vælge enten en matematisk eller en sproglig studentereksamen.

1958

Aalborghus Statsgymnasium indvies officielt den 15. december. I sin åbningstale karakteriserer Carl Willum Hansen gymnasiets identitet og formål som følger: “Ind ad skolens døre begynder muldens sønner og døtre så sagtelig at skride, og med en for markvandrere karakteristisk gangart søger de mod deres klasseværelser, hvor de møder deres kammerater fra byen – embedsmandssønnen, kontormandens datter, storkøbmandens og den småhandlendes børn, den arrogante akademikerpige og asfaltens cowboys – alle findes, og alle er lige velkomne i vor skole, når bare de har evnerne – og sindet.” I dag vækker disse ord stadig genklang. På Aalborghus kan alle komme og være, som de er.