Grøn energi

På Aalborghus har vi installeret et solcelleanlæg på taget af vores multihal, som skal gøre den energineutral. Anlægget har også den fordel, at det kan bruges i undervisningen.

Solceller på Aalborghus nytter

Anlægget på toppen af Aalborghus Gymnasiums multihal har et solcelleareal på 1320 kvadratmeter. Solcellerne er samlet i moduler á 1,43 kvadratmeter, og der er 924 moduler i alt. Solcellerne kan på et normalt år producere i alt 90.000 kWh elektricitet, men produktionen afhænger naturligvis af solstrålingens intensitet.

Anlæggets nyttevirkning
Når solstrålingens intensiteten f.eks. er 1000W/m2 vil et modul have en tomgangsspænding på 140,4V og en kortslutningsstrøm på 1,37 A samt en maksimal afgiven effekt på 125W. Det betyder, at solcellerne udnytter 8,7% af sollysets energi. Denne ret lave nyttevirkning skyldes, at solcellerne er af typen tyndfilm/mikrokrystallinske celler, som er væsentligt dårligere til at udnytte solstrålingen end monokrystallinske celler, der kan udnytte 14-16% af solenergien. Til gengæld er de billigere, og når der, som på taget af skolens multihal, er plads nok, kan man alligevel få en høj elproduktion.

Solcellerne producer jævnstrøm. Inden det kan bruges, skal det omdannes til vekselstrøm. Det sker i otte store vekselrettere i et depotrum. Vekselretningen giver et energitab, således at den samlede nyttevirkning for hele anlægget er 7,1%.

Hvad sker der med den producerede strøm?
Når der produceres mere elektricitet, end skolen bruger, bliver overskuddet sendt ud på el-nettet gennem el-måleren, som så vil løbe baglæns. Afregningen foregår efter den gunstige nettomåler-ordning, som ikke er mulig for anlæg opført efter 2012. Ordningen betyder, at forbrug og produktion gøres op på årsbasis, og idet skolens el-forbrug er større end produktionen, vil hele produktionen fungere som en besparelse til den fulde el-pris.

Bliv klogere på solcellerne

De følgende afsnit giver dig mulighed for at finde mere dybdegående information om vores solcelleanlæg.

Hold øje med anlægget
Anlægget har sin helt egen databank. Her kan du holde øje med produktionen og finde statistik på den øjeblikkelige produktion, effekten (målt i W) af hver af de otte sektorer, som anlægget er delt op i. Du kan også vælge at se produktionen i de foregående måneder og følge med i, hvor langt anlægget er i forhold til de 90.000 kWh, som anlægget er estimeret til at nå på tolv måneder.

Firmaet bag
De anvendte solceller er lavet af det tyske firma Schüco. Flere oplysninger om solcellerne (som har betegnelsen MPE 125 BL 01) kan fås ved at læse anlæggets datablad eller ved at besøge firmaets hjemmeside.