Pædagogisk Udvikling

Vi lægger stor vægt på pædagogisk udvikling, og vi deltager derfor bl.a. i en række udviklingsprojekter i tilknytning til andre uddannelsesinstitutioner.

Det pædagogisk-faglige arbejde på skolen tager afsæt i handleplanens ti indsatsområder, da vi på den måde ønsker at konkretisere skolens vision og styrke koblingen til lærernes daglige praksis og undervisning. Således prioriterer vi, at lærerne samarbejder om at udvikle undervisningens indhold alene og sammen med andre kolleger f.eks. i lærerteam for at skabe bedre elevtrivsel og et godt læringsmiljø i klassen samt udvikle det faglige indhold i undervisningen.

Arbejdet med den pædagogiske udvikling betyder også, at vi deltager i en række af projekter, hvor der er tilknyttet andre skoler og gymnasier, videregående uddannelsesinstitutioner, region, erhvervsliv samt internationale skoler. Ved at inddrage eksterne samarbejdspartnere opnår vi for eksempel et fokus på de unges overgange både fra føde- og til modtagerskoler og fokus på udvikling af nye undervisningsformer, der kan imødekomme forskeligheder i elevernes måder at lære på.

Entreprenørskab på de nordjyske ungdomsuddannelser

Formål:

Projektet har til formål, at ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland bliver et vækstlag for udvikling af entreprenørielle kompetencer hos deres elever og studerende. Der uddannes entreprenørskabsagenter, som skal fremme brugen af innovativ og entreprenørielle undervisning og etablerer vækstmiljø for entreprenørskab på gymnasiet. Derudover samarbejdes der med incubatorhus, hvor eleverne kan sparre og søge rådgivning om ide- og forretningsudvikling. Projektet er støttet med midler fra Region Nordjylland.

Samarbejdspartnere:

En bred vifte af ungdomsuddannelser i Nordjylland.

Internationale projekter

EU-støttet projekt:

Vi deltager i et EU-støttet projekt om undervisningspraksis inden for biologi, med særligt fokus på komparativ analyse af forskellige økosystemer i Europa, herunder på Læsø. Projektet skal dels øge vores kompetencer i praktisk feltarbejde, dels højne elevernes indsigt i bæredygtighed, klima og miljø. Projektet er støttet med midler fra Erasmus+. De deltagende skoler er:

  • Kopernikus Schule, Freigericht, Tyskland
  • GO! Koninklijk Atheneum MXM, Belgien
  • Hermann-Tempel-Schule IGS Ihlow, Tyskland
  • Liceo Scientifico Statale “C. De Giorgi”, Italien
  • Sophianum Sg, Holland

Andre samarbejdsskoler:

Derudover deltager vi i en række forskellige projekter og samarbejde med skoler i andre lande. Pt. har vi et samarbejde med:

  • Convitto Nazionale, Rom
  • Lycée Eugéne Jamot, Aubusson

EnergyLab på Brønderslev Forsyning

Vi deltager i både styregruppe og udviklingsgruppe omkring udvikling af et virkelighedsnært og praktisk undervisningslaboratorium på Brønderslev Forsyning. Formålet er, at klæde eleverne på til at arbejde med bæredygtig energiproduktion og opnå forståelse for, hvordan energiproduktion fungerer i praksis. Projektet er støttet med midler fra Region Nordjylland.

Samarbejde med grundskoler

Vi samarbejder med en række grundskoler inden for naturvidenskab, humaniora og de kreative fag. Det kan fx være med en skole, der har interesse for de naturvidenskabelige fag såsom fysik, biologi, kemi og naturvidenskab eller de sproglige fag fransk, italiensk, tysk eller spansk.

Nordjyske gymnasiers talentakademi

Formål:

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi er en fælles koordineret indsats for talentfulde elever i hele Nordjylland. Målet er at sikre talentfulde elevers trivsel, udfordre dem på et passende niveau, med en passende progression og samtidig løfte klassernes niveau generelt. Talentakademiet er bygget op om, at talentfulde elever deltager i tre akademidage pr semester, hvor både skolebaserede aktiviteter og aktiviteter regionalt i samarbejde med de videregående uddannelser er på programmet. Strukturering af projektet skal sikre, at indsatserne kan fungere som brobygning (øjenåbner) til de videregående uddannelser i Nordjylland, og at der etableres et tættere samarbejde og et varigt netværk mellem gymnasiale ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Herved er det målet, at deltagende elever kvalificerer deres videregående uddannelsesvalg. Elever fra gymnasiale uddannelser, som er tilrettelagt over tre år, kan deltage i Talentakademiet, hvilket i praksis vil sige elever fra stx, htx, hhx og VUC. Projektet er støttet med midler fra Region Nordjylland.

Samarbejdspartnere:

Samtlige almene gymnasiale uddannelser i region Nordjylland, University College Nordjylland og Aalborg Universitet.

STEM-projekter

Formål:

I samarbejde med AAU, en række grundskoler og gymnasiale uddannelser såvel som erhvervslivet deltager vi i flere forskellige STEM-projekter, der har det sigte at give eleverne en større indsigt i, hvad man beskæftiger sig med i STEM-fagene på de videregående uddannelser og hvilke job- og karrieremuligheder, der findes inden for uddannelsesområdet. STEM-begrebet dækker over områderne Science, Technology, Engineering og Math og færdigheder og kompetencer, der går på tværs af disse områder. I samfundet er der en stor efterspørgsel efter folk med STEM-kompetencer – en efterspørgsel, der forventes at stige fremover – og derfor er det både relevant og vigtigt, at flere elever er opmærksomme på og har en bedre forståelse af hvilke muligheder, der findes inden for området.

Beskrivelse af udvalgte projekter, opdateret den 12. februar 2021.