Regler og politikker

I vores daglige arbejde forholder vi os til en række regler, politikker og retningslinjer for både at sikre hinanden og sikre, at Aalborghus forbliver en god skole.

Generelle love og regler

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du hente alle de love og regler, der generelt gør sig gældende for gymnasiale uddannelser i Danmark. Siden linker direkte til aktuelle og ajourførte love og regler fra statens juridiske onlinesystem (Retsinformation).

Egne regler, politikker og retningslinjer

Foruden de helt generelle love og regler, som du kan hente ovenfor, kan du her se en liste over egne og mere specifikke retningslinjer og politikker, som vi følger i det daglige. Listen er et udvalg af regler og politikker, som kunne have ekstern interesse. Alle skolens politikker er at finde på vores intranet First Class.

Alle politikker og retningslinjer er udarbejdet af skolens MedarbejderIndflydelsesOrgan (MIO).

D
Dataregistrering
E
Efteruddannelsespolitik
K
Konflikthåndtering
M
MedarbejderIndflydelsesOrgan (MIO), aftale for
O
Omsorgsberedskab
R
Rusmiddelpolitik
S
Seniorpolitik
Studie- og ordensregler
T
Tobaksfri skoletid
Trivselspolitik
V
Voldspolitik