Efteruddannelse

Med vores efteruddannelsespolitik ønsker vi at sikre, at alle medarbejdere får mulighed for at vedligeholde og videreudvikle deres kvalifikationer.

Indhold

1. Mål for efteruddannelse

2. Efteruddannelse for TAP-personalet

3. Efteruddannelse for lærerpersonalet

4. Personlig kompetenceudvikling

5. Skolebaseret pædagogisk kompetenceudvikling

6. Udvikling af kernefaglighed og vidensdeling i faggrupperne

7. MUS og GRUS

1. Mål for efteruddannelse

Skolens officielle mål med efteruddannelse er at sikre, at alle medarbejdere får mulighed for at vedligeholde og videreudvikle deres kvalifikationer gennem efteruddannelse og kompetenceudvikling. Dette mål sikres bl.a. på baggrund af MUS og GRUS, som gennemføres løbende for alle medarbejdere, og bl.a. på baggrund af skolens aktuelle indsatsområder og overordnede vision, mål og strategi. Midlerne forhandles mellem rektor og de forskellige personalegruppers TR og fordeles af rektor.

2. Efteruddannelse for TAP-personalet

  • Rengøring: bl.a. løbende uddannelse i relevante rengøringsmidler og miljøkrav.
  • Kontorpersonale: bl.a. løbende udvikling af IT-kompetencer samt vidensdeling med andre uddannelsesinstitutioner
  • Teknisk servicepersonale: bl.a. løbende teknisk oplæring.
  • For alle grupper: deltagelse i de relevante fælles medarbejderkurser.

3. Efteruddannelse for lærerpersonalet

På Aalborghus lægger vi vægt på at styrke skolens faglige og pædagogiske profil gennem intern og ekstern kompetenceudvikling af lærerne i henhold til skolens handleplan. Således styrkes både enkeltfagligheden hos den enkelte lærer, og der skabes fokus på vidensdeling fra lærer til lærer og på udvikling af kernefagligheden i faggrupperne.

Kompetenceudviklingen og vidensdelingen sikres igennem:

  • Personlig kompetenceudvikling
  • Skolebaseret pædagogisk kompetenceudvikling
  • Udvikling af kernefaglighed og vidensdeling i faggrupperne
  • MUS og GRUS samtaler

4. Personlig kompetenceudvikling

Vi forstår personlig kompetenceudvikling som vedligeholdelse og udvikling af faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer for lærerne.

Ansøgninger om korte og længerevarende indenlandske kurser behandles normalt løbende, efterhånden som medarbejdernes ønsker bliver indgivet til kompetencecentret. Der tages hensyn til faglig spredning, samt hvad den enkelte kollega har fået tildelt til efteruddannelse gennem de seneste år. Når en ansøgning behandles, tages der udgangspunkt i den enkeltes kompetenceplan. I vurderingen indgår, hvorvidt ansøgningen er relevant for den enkeltes kompetenceudvikling, faggruppeindsats og/eller skolens indsatsområder.

Dyre lange kurser i udlandet har lavest prioritet. Det tilstræbes dog, at der bevilges et tilskud til dem, der ønsker et kursus i udlandet.

Der ansøges om kurser til personlig kompetenceudvikling, konferencedeltagelse mv. hos kompetencecentret.

5. Skolebaseret pædagogisk kompetenceudvikling

På baggrund af ønsker fra faggrupperne og i henhold til skolens værdigrundlag arrangerer kompetencecentret fælles kursusdage for hele lærerkollegiet eller for mindre grupper, som skal sikre en bred opkvalificering og kompetenceudvikling.

6. Udvikling af kernefaglighed og vidensdeling i faggrupperne

Faggruppesamarbejdet/møderne rummer både mulighed for vidensdeling og udvikling af kernefagligheden og kan styrke de interne samarbejdsrelationer.
Det forventes at faggruppen afholder en række møder i løbet af skoleåret, som giver mulighed for relevant kompetence- og vidensdeling. Det er en naturlig del af samarbejdet i faggruppen, at man deler erhvervet viden med kollegerne.

Faggrupperne kan også planlægge møderne som kurser, der kan opkvalificere den enkelte faggruppe. Det kan være med en intern eller ekstern oplægsholder. Der kan ansøges om midler til oplæg og forplejning hos kompetencecentret.

7. MUS og GRUS

Ved de individuelle samtaler eller faggruppesamtalerne vil der indgå en drøftelse af den enkelte lærers eller den enkelte faggruppes behov for og ønsker til fortsat kompetenceudvikling, vidensdeling og muligheder for evaluering.

Gennemlæst på MIO mødet d. 27/11-17