Tobaksfri skoletid

I Aalborg Kommune er alle ungdomsuddannelserne gået sammen om at lave en fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser.

Målet med tobaksfri skoletid:

  • Tobaksfri skoletid vil være med til at gøre op med tobaksvanerne, og skabe fremtidige generationer af røgfri unge, hvor max 5% af den voksne befolkning ryger. Indsatsen vil være med til at skabe flere gode leveår i de unges fremtid, samtidigt med at forbedre indlæringsevnen og den generelle trivsel og sundhed.” (jf. https://www.tobaksfri.rm.dk/tobaksfri-skoletid/)

Fra august 2021 træder nye nationale regler i kraft om tobaksfri skoletid på landets ungdomsuddannelser. Det betyder helt konkret, at man ikke må ryge eller benytte andre tobaksprodukter i skoletiden – hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Beslutningen om tobaksfri skoletid er truffet ud fra undersøgelser, der viser, at brugen af tobaksprodukter lader til at være i opgang. Hver dag starter 40 nye børn og unge med at ryge, mens helt op til 21% af landets gymnasieelever benytter snus eller skrå. Nikotinen i tobaksprodukter påvirker hukommelsen såvel som indlæringsevnen. Derfor er tobak og uddannelse en dårlig cocktail.

Vi har her på Aalborghus selv været i gang med at nedbringe antallet af elever, der ryger eller bruger snus, og den seneste undersøgelse viser, at flere elever – selv i en coronatid – er stoppet. Hvis du er ryger og har lyst til at stoppe, så tilbyder vi sammen med vores sundhedsvejleder rygestopkurser. Læs mere her.

Læs mere om tobaksfri skoletid her her.