Rusmiddelpolitik

Vores rusmiddelpolitik er udarbejdet sammen med en række ungdomsuddannelser og Aalborg Kommune og er et sæt retningslinjer for alkohol og andre rusmidler.

Rusmiddelpolitikkens vision er at:

  • “[…] unge i Aalborg Kommune ikke begrænses i deres skolegang og deres liv uden for skolen af alkohol eller andre rusmidler.Vi ønsker at bidrage til, at den kommende ungegeneration udskyder deres alkoholdebut og reducerer deres alkoholforbrug.”

Det er forbundet med mange forventninger at begynde på en ungdomsuddannelse. Det kan være forventninger til undervisningen, studiemiljøet eller det sociale fællesskab på skolen, men også til fester og andre sociale arrange-menter, der kan involvere alkohol. Mange unge har en bestemt forestilling om, hvordan festkulturen på en ungdoms-uddannelse er, og hvilken rolle alkohol spiller. Vi har et fælles ansvar for at sikre vores elever de bedst mulige betingelser for læring, trivsel og personlig udvikling.

Læs mere i vores folder her.