Udmøntning 2014 – 15

Udmøntningen af resultatlønskontrakterne skal bl.a. skabe synlighed og gennemskuelighed omkring Aalborghus Gymnasiums mål og resultater.

Vedr. Udmøntning af resultats-lønskontrakt 2014-2015 for Rektor Torben Poulsen

Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium har på bestyrelsesmødet d. 9 juni foretaget en vurdering af Rektor Torben Poulsens opfyldelse af resultat-kontrakten 2014-2015. Bestyrelsen har vurderet hvert enkelt punkt som værende Opfyldt (O), Delvist Opfyldt (DO) og Ikke Opfyldt (IO) i forhold til hvad der kan forventes. Rektor Torben Poulsen havde til mødet udfærdiget en fyldig skrifttlig evaluering ifm opfyldelsen af resultat-kontrakten, som har dannet grundlag for vurderingerne.

Ud fra mødet er 14 punkter vurderet som opfyldt og 3 punkter delvis opfyldt, mens ingen er ikke opfyldt.

Baseret på dette blev det besluttet at udmønte 90 % af den mulige ramme til Rektor Torben Poulsen.

På bestyrelsens vegne

Frede Blaabjerg, Formand
Inge Kjær Andersen, Næstformand

Indhold

2. Basisrammen (vægter 70 %)
3. Ekstraramme (vægter 30%)

2. Basisrammen (vægter 70 %)

Højt fagligt niveau

 • Initiativer, der fokuserer på at højne elevernes faglige og øvrige kompetencer, så de får de bedste forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet.
  • Elevernes aktivitet i timerne, herunder lærerinitiativer herom (DO)
  • Lektieværksteder på flere niveauer (O)
  • Elevernes deltagelse i skoleaktiviteter uden for timerne (Evaluering i ETU) (DO)
  • Talentarbejde som sikrer de dygtigste elevers udvikling (Evaluering af elever som har været med i talentundervisningen) (O)

En udviklingsorienteret institution

 • Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål.
  • Styrkelse af informationsniveau over for medarbejdere og elever. (O)
  • Styrkelse af dialogen mellem ledelse og ansatte og af dialogen i skolens organisationsstruktur (Evaluering i MTU) (O)

Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling

 • Fortsat målrettet arbejde med vision, mål og strategi.   (O)
 • Gennemførelse af GRUS-samtaler for alle faggrupper  (O)
 • Optimering af kompetenceudviklingen gennem målrettede kursusaktiviteter. (O)

Opnåelse af målene sker via dialog med medarbejdere og elever i skolens organisationsstruktur. (O)

3. Ekstraramme (vægter 30%)

Mindre fravær- mindre frafald, indsats i forhold til elever.

 • Fokus på elevandel, der gennemfører på normeret tid, fokus på indsatsen over for fravær og manglende afleveringer og fokus på elevvejledningen i forbindelse med større skriftlige opgaver/projekter og skriftlige prøver. (Statistik fra Lectio) (O)
 • Fokus på elevtrivsel, hjælp til elever med uddannelsessvagere baggrund. Initiativer til at hjælpe elever med lektielæsning på skolen. HFO-værksted som i skemaet obligatorisk sikrer HF-eleverne lektielæsning. (Evaluering i ETU) (DO)
 • Bedre hjælp i perioder med større skriftlige opgaver. Sikring af hjælp til elever som har svært ved at få hjælp derhjemme (måles på antal deltagende elever). (O)

Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. (O)

 • En bedre planlægning af lærernes arbejdstid, så arbejdsopgaverne virker som en helhed for et lærerårsværk. (Evaluering i MTU) (O)
 • En bedre optimering af ressourcerne, så lærerne er mere sammen med eleverne. (dokumentation via Lectio) (O)
 • Undgå spildte ressourcer som indgår i lærernes ekstraarbejde. (opgørelse over merarbejde) (O)