Sociale klausuler

Vi prioriterer særligt at fastholde og støtte egne allerede ansatte medarbejdere, der af en given grund ikke længere kan bestride en stilling på almindelige vilkår.

Ansatte på særlige vilkår

I henhold til Bekendtgørelse om sociale klausuler og lov om aktiv beskæftigelsesindsats er skolen opmærksom på, at 3,5% af årsværkene skal udgøres af ansatte på særlige vilkår. Skolen er derfor løbende i kontakt med Jobcenteret.

Skolen tilstræber ligeledes at efterleve målsætningen om at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud og eventuelle kontraktindgåelser.