Strategi for Talentudvikling

Vores talentarbejde er funderet i missionen om, at hver enkelt elev skal tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder og bliver så dygtige, de kan.

Løfter både den enkelte og gruppen

Talentarbejdet og talentudviklingen på Aalborghus Gymnasium er funderet i et ønske om, at hver enkelt elev skal tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. Derfor har vores elever mulighed for at deltage i en lang række af aktiviteter, så elever med særlige forudsætninger indenfor et eller flere områder og/eller elever, der har viljen og lysten til at yde en særlig indsats, kan blive tilgodeset.

Talentudviklingen er også begrundet i og motiveret af, at de talentfulde unge elever inspirerer klassekammerater og lærere. En styrket talentindsats er derfor også et løft af bredden.

Talentarbejdets udformning

Talentarbejdet foregår på mange forskellige områder og niveauer og i mange forskellige scenarier. Således kan vores elever:

  • Deltage i konkurrencer med fagligt fokus. Et eksempel på dette er: Olympiader.
  • Deltage i regionale og nationale konkurrencer, som ligger udenfor undervisningen. Eksempler på dette er: Forskerspire, Nordjyske Nyskabere og Nordjyllands Naturtalent.
  • Deltage i camps eller koncentrerede forløb, hvor forskellige interesseområder kan dyrkes. Her kan vores elever ofte få mulighed for at mødes med unge fra andre gymnasier. Et eksempel på dette er Sprogcamp.
  • Deltage i faglige forløb på faste eftermiddage efter skoletid. Eksempler på dette er Forfatterspire, Litteraturnørd og Historienørd.

Den komplette liste over vores aktuelle talentudbud finder du i sektionen Aalborghusliv.