Undervisningsmiljø

For at bevare en god skole med et godt undervisningsmiljø evaluerer vi bl.a. løbende på vores elevers trivsel og på arbejdsmiljøet for vores ansatte.

Undersøgelse af elevtrivsel

Vores elevers trivsel er vigtig for os, og vi gennemfører hvert år en større undersøgelse af trivslen blandt eleverne og laver forbedringer ud fra resultaterne. Eleverne udfylder et omfattende spørgeskema, og der udarbejdes en rapport på baggrund af besvarelserne. Rapporten er både på skole- og klasseniveau, hvilket sikrer et bredt nuanceret grundlag for os i vores fremadrettede arbejde med at sikre og forbedre elevtrivslen.

På baggrund af rapporten bl.a. ændret i klasselærerfunktionen for at fremme samarbejdet om klasserne både fagligt og socialt. Vi har også sat yderligere fokus på elevdemokratiet ved bl.a. at prioritere en styrkelse af elevrådets arbejde, og så arbejder vi med elevernes motivation fx gennem udvikling af innovative arbejdsmetoder i fagene.