Undervisningsmiljø

For at bevare en god skole med et godt undervisningsmiljø evaluerer vi bl.a. løbende på vores elevers trivsel og på arbejdsmiljøet for vores ansatte.

Undersøgelse af elevtrivsel

Vores elevers trivsel er vigtig for os, og vi gennemfører hvert år en større undersøgelse af trivslen blandt eleverne og laver forbedringer ud fra resultaterne. Eleverne udfylder et omfattende spørgeskema, og der udarbejdes en rapport på baggrund af besvarelserne. Rapporten er både på skole- og klasseniveau, hvilket sikrer et bredt nuanceret grundlag for os i vores fremadrettede arbejde med at sikre og forbedre elevtrivslen.

På baggrund af rapporten i 2018-2019 har vi bl.a. ændret i klasselærerfunktionen for at fremme samarbejdet om klasserne både fagligt og socialt. Vi har også sat yderligere fokus på elevdemokratiet, bl.a. ved at prioritere en styrkelse af elevrådets arbejde, og så arbejder vi med elevernes motivation fx gennem udvikling af innovative arbejdsmetoder i fagene.

 

Undersøgelse af arbejdsmiljø

Mindst hvert tredje år gennemfører vi i samarbejde med GL en undersøgelse af medarbejdertrivsel gennem en kortlægning af medarbejdernes professionelle kapital og en arbejdspladsvurdering (APV) for alle personalegrupper. Den efterfølgende opfølgning foregår i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, så der kan reageres hurtigt og konstruktivt på eventuelle problemområder. Netop et godt internt samarbejde, vurderer vi, er vigtigt for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle, og undersøgelserne giver et godt grundlag for, at det sker.

På baggrund af undersøgelserne, interne henvendelser og opsøgende arbejde sikrer arbejdsmiljøudvalget, at der foregår en løbende indsats på området. Alle politikker, der har indflydelse på skolens arbejdsmiljø, evalueres og justeres løbende på baggrund af vores arbejdsmiljøudvalgs anbefalinger.