Værdier

Vores kerneydelse er undervisning og uddannelse af unge med fokus på det almendannende og studieforberedende. Det sker med rødder og afsæt i disse værdier.

Værdigrundlag

På Aalborghus Gymnasium stræber vi efter at være en demokratisk, åben og rummelig skole, som er lydhør for ønsker og behov hos vores ansatte, elever og samfundet omkring os. Vi ønsker at være en skole, hvor ansatte og elever i fællesskab og med respekt for hinanden er med til at skabe og sætte præg på skolen. Hos os er der højt til loftet og plads til alle, men vi stiller også krav til vores elever om fremmøde, forberedelse samt respekt for og hensyntagen til andre. Generelt arbejder vi aktivt med elevernes trivsel, både personligt og socialt. Vi er en udviklingsorienteret skole med en bred vifte af studieretninger, som spænder over sprog, naturvidenskab, samfundsfag og det kreative med fokus på faglighed og faglig fordybelse. Den løbende interne og eksterne efteruddannelse af lærerstaben er med til at styrke skolens faglige og pædagogiske profil. Vi forpligter os desuden gerne i fællesskaber og projekter med andre i både ind- og udland. Med baggrund i solid faglighed og pædagogisk nytænkning lægger vi vægt på at undervise alle elever på en måde, som tager udgangspunkt i den enkelte, som pirrer elevernes nysgerrighed og udfordrer dem, således at hver enkelt elevs udviklingspotentiale realiseres og alle får lige muligheder. Vi samarbejder desuden hele tiden om at skabe gode rammer som grobund for trivsel og for faglig ambition og således skabe en skole, hvor det på alle måder er attraktivt at være ansat og være elev.