Akademisk Skrivning

Akademisk skrivning er et treårigt skriftligt forløb på tværs af alle fag, hvis sigte er 1) at træne eleverne i at skrive større skriftlige opgaver og dermed klæde dem på til SRP; 2) at forbedre elevernes evner i at skrive akademisk i det hele taget; 3) i højere grad at forberede eleverne til de skriftlige formidlingsopgaver, de kommer til at møde på de videregående uddannelser. Forløbet er bygget op omkring 10 halve skrivedage (2×95 minutter) fordelt på 1., 2. og 3.g og bygger især på, at eleverne får introduceret et fælles sprog, fælles metoder m.m. ift. deres skriftlige formidling.   Her på siden finder I alt materialet til skrivedagene.

1.g

2.g

3.g

Gode SRP'er

Metoder

Videoguides