Skrivedag 3

Her kan du finde det materiale, som skal benyttes i forbindelse med skrivedag 3.

På ’Skrivedag 3’ skal vi arbejde med den mundtlige præsentation til eksamen. DHO-, SRO- og SRP-opgaverne efterfølges alle af en mundtlig eksamen, også kaldet et mundtligt forsvar, som starter med et elevoplæg, hvor man skal præsentere og reflektere over sin egen opgave. Derfor er det vigtigt, at man behersker disciplinen at gå fra et skriftligt produkt til et mundtligt oplæg såvel som gængse spilleregler for, hvordan man leverer et mundtligt oplæg. Et god oplæg kræver struktur, overblik og præsentationsteknik. Dette vil være omdrejningspunkterne for ’Skrivedag 3’.

Materiale

Download de vedhæftede filer →

OBS: Oplever du problemer med at downloade filerne ovenfor, kan du højreklikke på fx “Kompendium” og vælge “Åbn link i ny fane” eller skifte over til en anden browser (fx fra Crome til Edge).